ศาลชี้ขาด "ดอน" ไม่หลุดเก้าอี้รัฐมนตรี คดีหุ้นภรรยา

ศาลชี้ขาด "ดอน" ไม่หลุดเก้าอี้รัฐมนตรี คดีหุ้นภรรยา

ศาลชี้ขาด "ดอน" ไม่หลุดเก้าอี้รัฐมนตรี คดีหุ้นภรรยา

รูปข่าว : ศาลชี้ขาด "ดอน" ไม่หลุดเก้าอี้รัฐมนตรี คดีหุ้นภรรยา

ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากตัดสินให้ "นายดอน ปรมัตถ์วินัย" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไม่สิ้นสุดจากตำแหน่ง เนื่องจากเห็นว่าคู่สมรสได้มีการโอนหุ้น ให้กับบุคคลอื่นโดยชอบด้วยกฎหมายและอยู่ภายในเวลา 30 วัน

วันนี้ (31 ต.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยกรณีนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้วินิจฉัยคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงจากเหตุภรรยาของนายดอนถือหุ้นเกินร้อยละ 5 

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมากว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5 ) ประกอบมาตรา 187 เนื่องจากเห็นว่าคู่สมรสได้มีการโอนหุ้น ให้กับบุคคลอื่นโดยชอบด้วยกฎหมายและอยู่ภายในเวลา 30 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแล้ว ทำให้เหลือหุ้นที่ถือครองไม่เกินร้อยละ 5 จึงไม่เป็นเหตุให้การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของนายดอนต้องสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวมาจากการที่นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภรรยานายดอน ถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ในบริษัท ปานะวงศ์ จำกัด และบริษัท ปานะวงศ์ รีแอลที จำกัด โดยภายหลังรัฐธรรมนูญปี 2560 ประกาศใช้ นายดอนไม่ได้แจ้งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าภรรยาครอบครองหุ้นดังกล่าว รวมถึงแจ้งการครอบครองเกินกว่ากำหนดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยหุ้นส่วนรัฐมนตรี พ.ศ.2543

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้นายดอนได้ชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วว่า นางนรีรัตน์ ได้แจ้งกับฝ่ายทะเบียนบริษัท 2 แห่งดังกล่าวโอนหุ้นให้แก่บุตรชายจนเหลือร้อยละ 4 ภายในระยะเวลาที่กำหนดแล้ว

 

กลับขึ้นด้านบน