ราชกิจจาฯ ประกาศแนวทางปฏิบัติให้คนต่างด้าวทำงานในพื้นที่ "อีอีซี"

ราชกิจจาฯ ประกาศแนวทางปฏิบัติให้คนต่างด้าวทำงานในพื้นที่ "อีอีซี"

ราชกิจจาฯ ประกาศแนวทางปฏิบัติให้คนต่างด้าวทำงานในพื้นที่ "อีอีซี"

รูปข่าว : ราชกิจจาฯ ประกาศแนวทางปฏิบัติให้คนต่างด้าวทำงานในพื้นที่ "อีอีซี"

วันที่ 7 พ.ย.61 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวก เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น

กระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 จ.ชลบุรี เพื่อรองรับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : ECC) ของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน