กกพ.ปรับขึ้นค่าเอฟที 4.30 สตางค์ต่อหน่วย

กกพ.ปรับขึ้นค่าเอฟที 4.30 สตางค์ต่อหน่วย

กกพ.ปรับขึ้นค่าเอฟที 4.30 สตางค์ต่อหน่วย

รูปข่าว : กกพ.ปรับขึ้นค่าเอฟที 4.30 สตางค์ต่อหน่วย

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติปรับเพิ่มอัตรค่าไฟฟ้าผันแปรขึ้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วย ซึ่งเป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบ 16 เดือน

น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ในการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ ค่าเอฟที ในงวดเดือน ม.ค. - เม.ย.2562 ปรับเพิ่มขึ้นจากงวดก่อนที่ 4.30 สตางค์ต่อหน่วย ในรอบ 16 เดือน เนื่องจากปัจจัยราคาค่าเชื้อเพลิง

สำหรับต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดจะส่งผลให้ค่าเอฟทีงวดดังกล่าวเพิ่มขึ้น 24 สตางค์ แต่ กกพ.นำเงินสะสมมาบริหารจัดการ จำนวน 10,367 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบกับประชาชนและเอื้อต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม จึงทำให้ค่าเอฟทีปรับเพิ่มขึ้น 4.30 สตางค์ต่อหน่วย ทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยผู้ใช้ไฟฟ้าอยู่ที่ 3 บาท 63 สตางค์ต่อหน่วย จากเดิม 3 บาท 59 สตางค์

ส่วนแนวโน้มอัตราค่าเอฟทีในงวดถัดไป หรือช่วงเดือน พ.ค. - ส.ค.2562 มองว่ายังต้องติดตามแนวโน้มราคาเชื้อเพลิง รัฐจะมีการบริหารจัดการใช้อย่างไร ซึ่งขณะนี้ราคาเชื้อเพลิงยังอยู่ในช่วงขาขึ้นและการบริหารหาเงินสะสมที่จะเข้ามาใหม่ เพราะการใช้เงินสะสมบรรเทาผลกระทบครั้งนี้ได้ใช้เงินสะสมทั้งหมดที่มีเพื่อดูแลประชาชน

กลับขึ้นด้านบน