ชู 3 มาตรการ เร่งแก้ปัญหาแรงงานประมงขาดแคลน

ชู 3 มาตรการ เร่งแก้ปัญหาแรงงานประมงขาดแคลน

ชู 3 มาตรการ เร่งแก้ปัญหาแรงงานประมงขาดแคลน

รูปข่าว : ชู 3 มาตรการ เร่งแก้ปัญหาแรงงานประมงขาดแคลน

กระทรวงแรงงานประชุมแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคประมง ออก 3 มาตรการ ขยายเวลาการทำงานให้แรงงานประมงที่ได้รับอนุญาต พร้อมให้อยู่ในประเทศได้ถึงวันที่ 30 ก.ย.2563

วันนี้ (8 พ.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานประมงทะเล ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สมาคมประมง และประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับ 22 จังหวัดชายทะเลด้วย


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุว่า กระทรวงแรงงานได้เสนอ 3 แนวทางแก้ไขปัญหา แนวทางที่ 1 ขยายระยะเวลาการทำงานให้กับแรงงานประมงทะเลที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย และได้รับอนุญาตทำงานตามมาตรา 83 แห่งพระราชกำหนดการประมง ปี 2558 กลุ่มที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ จำนวน 11,000 คน ให้อยู่ในประเทศได้ถึงวันที่ 30 ก.ย.2563 อนุญาตครั้งละ 1 ปี ดำเนินการในลักษณะศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ใน 22 จังหวัดชายทะเล มีแรงงานข้ามชาติมายื่นขอขยายระยะเวลาการทำงานจำนวน 6,082 คน


แนวทางที่ 2 นำเข้าแรงงานจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา เป้าหมาย 42,000 คน ผลการดำเนินการ ยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงาน 14,322 คน ส่งเรื่องไปดำเนินการสถานทูต 9,614 คน ยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานแล้ว 1,772 คน ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ


ขณะที่แนวทางที่ 3 มาตรการเร่งด่วนชั่วคราว อนุญาตให้แรงงานที่ถือหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางชั่วคราว หนังสือรับรองสถานะบุคคล เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุอยู่ในประเทศไทย เพื่อทำงานในกิจการประมงทะเล เป็นเวลา 1 ปี โดยใช้หนังสือคนประจำเรือเป็นใบอนุญาตทำงาน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 6 พ.ย.ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอคือ ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้แรงงานประมงทำหนังสือคนประจำเรือ และออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้แรงงานมายื่นขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในประเทศไทย ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 15 พ.ย.2561-31 ม.ค.2562 ณ สำนักงานประมงจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล

 

กลับขึ้นด้านบน