เช็ก 8 เส้นทางน้ำท่วมประจวบฯ-ชุมพร รถผ่านไม่ได้

เช็ก 8 เส้นทางน้ำท่วมประจวบฯ-ชุมพร รถผ่านไม่ได้

เช็ก 8 เส้นทางน้ำท่วมประจวบฯ-ชุมพร รถผ่านไม่ได้

รูปข่าว : เช็ก 8 เส้นทางน้ำท่วมประจวบฯ-ชุมพร รถผ่านไม่ได้

วันนี้ (10 พ.ย.61) กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ จ.ชุมพร โดยมีเส้นทางที่ได้รับผลกระทบ 16 เส้นทาง สัญจรผ่านได้ 8 เส้นทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 8 เส้นทาง

 

ถนนที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 8 เส้นทาง ได้แก่


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1013 แยก ทล.4 - บ้านต้นทองหลาง อ.บางสะพาน, อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1032 แยก ทล.4 - บ้านคลองลอย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1044 แยก ทล.4 - บ้านหนองขนาน อ.ทับสะแก, อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.2004 แยก ทล.37 - บ้านหนองขอน อ.ปราณบุรี, อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.4007 แยก ทล.3169 - บ้านหนองระแวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.2052 แยกทล.37 - บ้านไทรงาม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1046 แยกทล.4 - บ้านน้ำตกไทรคู่ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.5060 แยกทช.ปข.1029 - บ้านทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

 

 

ถนนที่สัญจรผ่านได้ 8 เส้นทาง ได้แก่


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.4007 แยก ทล.3169 - บ้านหนองระแวง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1023 แยก ทล.4 - บ้านเขาน้อย อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1059 แยกทล.4 - บ้านเนินกรวด อ.บางสะพานน้อย, อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1042 แยก ทล.4 - บ้านหินเทิน อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.4024 แยกทล.3217 - บ้านรวมไทย อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.1012 แยกทล.4 - บ้านวังมะเดื่อ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ปข.4010 แยกทล.3218 - บ้านดอนมะกอก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์


- ถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.3009 แยก ทล.327 - บ้านทุ่งเบี้ย อ.เมือง จ.ชุมพร

ทั้งนี้ หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ สะพานเบลีย์ ให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที

 

กลับขึ้นด้านบน