ข่าวดี ! มีลูกคนที่ 2 ลดหย่อนภาษีเพิ่มคนละ 3 หมื่นบาท

ข่าวดี ! มีลูกคนที่ 2 ลดหย่อนภาษีเพิ่มคนละ 3 หมื่นบาท

ข่าวดี ! มีลูกคนที่ 2 ลดหย่อนภาษีเพิ่มคนละ 3 หมื่นบาท

รูปข่าว : ข่าวดี ! มีลูกคนที่ 2 ลดหย่อนภาษีเพิ่มคนละ 3 หมื่นบาท

คลอดแล้ว ประกาศเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้เสียภาษีที่มีลูกคนที่ 2 ที่เกิดในปี 2561 สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มอีกคนละ 30,000 บาท

วันนี้ (13 พ.ย.2561) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ.2561 ลงวันที่ 11 พ.ย.2561 ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย.2561 เป็นต้นไป

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว เป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้เสียภาษีที่มีบุตรชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่คนที่ 2 ขึ้นไป ที่เกิดตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป สามารถหักลดหย่อนบุตรได้เพิ่มอีก 30,000 บาทต่อคน โดยให้นับลำดับบุตรทุกคน ไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม สำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในช่วงต้นปี 2562

ก่อนหน้านี้ปี 2560 นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีลูกน้อยลง สวนทางกับจำนวนผู้สูงอายุที่มีเพิ่มขึ้น จึงต้องมีการส่งเสริมการมีลูกเพื่อปรับโครงสร้างประชากรวัยทำงานภายในประเทศ ให้เกิดความสมดุล

ประเทศไทยมีอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้มีประชากรวัยแรงงานลดลง และอัตราส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จึงต้องการจูงใจให้ผู้มีเงินได้มีบุตรมากกว่า 1 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ลดภาษีลูกคนที่สอง 3 หมื่นบาท-เดินหน้าเพิ่มประชากรแทนสูงวัย

 

 

กลับขึ้นด้านบน