ครั้งแรก โชว์ชิ้นส่วนจริงของ “กำแพงเบอร์ลิน” ในกรุงเทพฯ

ครั้งแรก โชว์ชิ้นส่วนจริงของ “กำแพงเบอร์ลิน” ในกรุงเทพฯ

ครั้งแรก โชว์ชิ้นส่วนจริงของ “กำแพงเบอร์ลิน” ในกรุงเทพฯ

เผยโฉมชิ้นส่วนจริงของกำแพงประวัติศาสตร์ “กำแพงเบอร์ลิน” ซึ่งถูกแปลงให้กลายเป็นงานศิลปะในกรุงเทพฯ ว่าที่เอกอัครราชทูตเยอรมันเผยเตรียมเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าเยี่ยมชม

รูปข่าว : ครั้งแรก โชว์ชิ้นส่วนจริงของ “กำแพงเบอร์ลิน” ในกรุงเทพฯ

วานนี้ (12 พ.ย.2561) นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมพิธีเปิดตัวชิ้นส่วนจริงของกำแพงเบอร์ลินที่จัดขึ้นภายในสถานทูตเยอรมัน ถนนสาทรใต้ ทั้งนี้เกือบ 30 ปีหลังจากการพังทลายของกำแพงเบอร์ลิน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเย็น คนไทยจะมีโอกาสได้สัมผัสชิ้นส่วนจริงของกำแพงประวัติศาสตร์แห่งนี้ในกรุงเทพฯ

นาย เกออร์ค ชมิดท์ ว่าที่เอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย กล่าวในระหว่างพิธีว่ากำแพงเบอร์ลิน เป็นเสมือนหนึ่งม่านเหล็ก ที่ไม่เพียงแต่แบ่งแยกกรุงเบอร์ลินออกเป็นสองส่วนเท่านั้น แต่ยังแยกประเทศเยอรมนี และทั้งทวีปยุโรปอีกด้วย

ชิ้นส่วนจริงของกำแพงเบอร์ลินที่เปิดตัววันนี้ได้ถูกแปลงให้เป็นงานศิลปะผ่านฝีมือของศิลปินจาก 3 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส และไทย

ชิ้นส่วนกำแพงเบอร์ลินที่ถูกนำมาตั้งในสถานทูตเยอรมันเป็นชิ้นส่วนที่นายอักเซล เบราเออร์ นักธุรกิจชาวเบอร์ลิน ได้มอบให้แก่สถานทูต นายอักเซล เบราเออร์ ยังมีธุรกิจในประเทศไทย และได้บริจาคเงินสนับสนุนหลักสูตรอาชีวศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดาซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงก่อตั้งขึ้น


นายชมิดท์ กล่าวว่าการสร้างกำแพงเบอร์ลินเมื่อปี ค.ศ.1961 เป็นการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างที่ไม่มีใครได้ทันตั้งตัว ด้วยจุดประสงค์เพื่อยับยั้งชาวเยอรมันตะวันออกไม่ให้หนีออกจากประเทศที่อยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์ไปหาชีวิตที่ดีกว่าในฝั่งตะวันตกที่อยู่ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ทุนนิยม และเสรี นิยม จนถึง ค.ศ.1989 มีผู้เสียชีวิตที่กำแพงเบอร์ลินขณะหลบหนีเพื่อข้ามไปยังฝั่งตะวันตกมากกว่า 100 คน

เมื่อครั้งที่กำแพงเบอร์ลินผ่าใจกลางกรุงเบอร์ลิน ศิลปินในฟากตะวันตกได้เริ่มใช้กำแพง สำหรับงานศิลปะของพวกเขา กำแพงเบอร์ลินทั้งทางด้านตะวันตกและตะวันออกเป็นทรัพย์สินของรัฐบาลเยอรมันตะวันออก การวาดหรือระบายสีไม่ว่าจะในฟากไหนเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งสิ้น

เมื่อครั้งที่มีการพบว่ามีการวาดบนกำแพงเบอร์ลินในฟากตะวันตกเป็นครั้งแรก เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ฟากเยอรมันตะวันออกได้รีบระบายสีทับทันที แต่หลังจากนั้นไม่นาน พวกเขาก็ต้องยอมแพ้ การวาดกำแพงเบอร์ลินในฝั่งตะวันตกจึงดำเนินต่อไป จนถึงขนาดมีงานประกวดการวาดกำแพงเบอร์ลินระดับนานาชาติขึ้นเลยทีเดียว

สถานทูตเยอรมันตัดสินใจเจริญรอยตามจุดมุ่งหมายดังกล่าว และได้เชิญศิลปินจาก 3 ประเทศ คือ เยอรมนี ฝรั่งเศส และไทย ร่วมเปลี่ยนโฉมชิ้นส่วนกำแพงเบอร์ลินนี้ ให้กลายเป็นงานศิลปะนานาชาติ และสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างประชาชนชาวเยอรมัน ฝรั่งเศส และไทย กิจกรรมของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงานเทศกาลกรุงเทพอาร์ตเฟสติวัล “STREET – Urban Culture Highlight” ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันเกอเธ่ และสถานทูตฝรั่งเศส

ชิ้นส่วนกำแพงเบอร์ลินนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราระลึกถึงความปรารถนาของมนุษย์ที่ต้องการอิสรภาพและสันติภาพ

นายชมิดท์ กล่าวว่า สถานทูตเยอรมันมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมในอนาคตเพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยได้เข้าไปเยี่ยมชมงานชิ้นส่วนกำแพงนี้

กลับขึ้นด้านบน