กสม.ชงปรับ พ.ร.บ.มวย สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองเด็ก

กสม.ชงปรับ พ.ร.บ.มวย สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองเด็ก

กสม.ชงปรับ พ.ร.บ.มวย สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองเด็ก

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอแก้ไข พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เพื่อให้เยาวชนได้รับความคุ้มครองการถูกทำร้าย การล่วงละเมิด การแสวงหาประโยชน์ในทุกรูปแบบ

รูปข่าว : กสม.ชงปรับ พ.ร.บ.มวย สอดคล้องกฎหมายคุ้มครองเด็ก

วันนี้ (15 พ.ย.2561) นางฉัตรสุดา จันทร์ยิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข กล่าวว่า จากกรณีเพชรมงคล ป.พีณภัทร นักมวยเด็กอายุ 13 ปี ขึ้นชกแล้วถูกน็อกจนกระทั่งเสียชีวิต เป็นกรณีตัวอย่าง ที่สะท้อนให้เห็นปัญหาของการชกมวยในวัยเด็ก เนื่องจากกีฬามวยเด็กถือว่า ขัดต่อหลักการของอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็กที่ระบุว่า เด็กต้องได้รับการดูแลสุขภาพ ขั้นพื้นฐานให้มีชีวิตรอด ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครอง จากการถูกทำร้าย การล่วงละเมิด การแสวงหาประโยชน์ในทุกรูปแบบ

นอกจากนี้การชกมวยเด็กที่เป็นลักษณะมวยอาชีพ ได้รับค่าตอบแทน ยังขัดต่อ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่ระบุว่าห้ามจ้างหรือวานเด็กให้ทำงาน หรือกระทำการอันอาจเป็นอันตราย แก่ร่างกายและจิตใจ มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือขัดขวางต่อพัฒนาการของเด็ก


ดังนั้น จึงเห็นว่าการชกมวยเด็กควรมีการป้องกันการบาดเจ็บบริเวณศีรษะ โดยเสนอให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.กีฬามวย พ.ศ.2542 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และหลักการของอนุสัญญา ว่าด้วยสิทธิเด็กและอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันไว้ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับความคุ้มครอง ในชีวิตและร่างกาย มีพัฒนาการการเติบโตที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์อันน่าสลดเช่นนี้อีก

รณรงค์ห้ามเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ชกมวยไทย

อีกด้านหนึ่งมีการรณรงค์ล่ารายชื่อผ่านเว็บไซต์ www.change.org เพื่อเรียกร้องให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแก้ไข พ.ร.บ.มวย 2542 "เน้นสวยงาม-จำกัดอายุ-แก้กฎกติกา" ห้ามเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ชกมวยไทยอาชีพ โดยพบชื่อ รศ.นพ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้จัดตั้งโครงการ ซึ่งขณะนี้มีผู้ลงชื่อสนับสนุนจำนวนหนึ่ง

 

กลับขึ้นด้านบน