ทุกจังหวัด ห้าม "ปล่อยโคม-จุดพลุ" ฝ่าฝืนจับปรับ 6 หมื่น

ทุกจังหวัด ห้าม "ปล่อยโคม-จุดพลุ" ฝ่าฝืนจับปรับ 6 หมื่น

ทุกจังหวัด ห้าม "ปล่อยโคม-จุดพลุ" ฝ่าฝืนจับปรับ 6 หมื่น

รูปข่าว : ทุกจังหวัด ห้าม "ปล่อยโคม-จุดพลุ" ฝ่าฝืนจับปรับ 6 หมื่น

มท.1 ส่งหนังสือกำชับทุกจังหวัด กวดขันห้ามเล่นดอกไม้เพลิง ปล่อยโคมไฟ โคมควัน จุดพลุ ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง 22 พ.ย.นี้ ชี้ต้องได้รับอนุญาตจากทางอำเภอ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับ 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วันนี้ (15 พ.ย.2561) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้ ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเน้นย้ำให้กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุด การปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในช่วงเทศกาลวันลอยกระทงวันที่ 22 พ.ย.นี้ เพื่อป้องกันอันตราย และลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โดยทางอำเภอจะพิจารณาอนุญาตการเล่นดอกไม้เพลิง การจุด การปล่อยพลุ ตามหลักเกณฑ์การอนุญาตทั่วประเทศตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้จะต้องประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบ รวมถึงกำชับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่

ทั้งนี้จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ว่าการเล่นดอกไม้เพลิง การจุด การปล่อยพลุ ต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ หากฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษไม่เกิน 3 ปี หรือปรับ 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ขณะที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอความร่วมมือหน่วยงานและประชาชน โดยรอบงดปล่อยโคมลอย ลูกโป่ง และจุดพลุ วันลอยกระทง ในรัศมี 8 กม. แต่หากมีความจำเป็นที่ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบทางการบิน ให้แจ้งข้อมูลหรือแผนการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวไปยังสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ

ทั้งนี้มีประกาศใช้คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 27/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเพื่อป้องกันอันตราย รวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดแก่ชุมชนและประชาชน

 

กลับขึ้นด้านบน