นายกฯ ชู 2 กลไกสำคัญขับเคลื่อนเอเปก

นายกฯ ชู 2 กลไกสำคัญขับเคลื่อนเอเปก

นายกฯ ชู 2 กลไกสำคัญขับเคลื่อนเอเปก

รูปข่าว : นายกฯ ชู 2 กลไกสำคัญขับเคลื่อนเอเปก

นายกรัฐมนตรี ชู 2 กลไกสำคัญที่จะทำให้เอเปกบรรลุเป้าหมายและเข้าถึงผลประโยชน์ร่วมกัน อย่างครอบคลุม รวดเร็ว แต่ยั่งยืน

วันนี้ (19 พ.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเข้าร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 26 ที่กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช.ได้เข้าร่วมประชุมใน 2 ช่วงด้วยกัน คือการประชุมภายใต้หัวข้อการเชื่อมโยงเพื่อการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมผ่านอนาคตทางดิจิทัล และการประชุมภายใต้หัวข้อการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และอนาคตของเอเปก

 

 

โดยนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางการดำเนินนโยบายของรัฐบาลไทยที่สอดรับกับ Digital Economy โดยย้ำความสำคัญของดิจิทัล ซึ่งจะเป็นตัวเร่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมในภูมิภาคเอเปก และเปิดโอกาสให้ทุกเขตเศรษฐกิจเอเปกก้าวหน้าไปพร้อมกัน ซึ่งเชื่อมั่นว่าเอเปกเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีประโยชน์ และมีศักยภาพที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก

และได้เสนอ 3 แนวทางในการกระชับความร่วมมือ และรักษาบทบาทนำ คือเอเปก ควรแสดงความเป็นหนึ่งเดียว ในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี ที่ยึดระบบกฎเกณฑ์ภายใต้องค์การการค้าโลก หรือ WTO ซึ่งไทยเห็นถึงความสำคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ที่จะนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อทุกเขตเศรษฐกิจ พร้อมสนับสนุนนโยบายการค้าเสรีอย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำถึงการเป็นหนทางไปสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก

 

 

ขณะเดียวกัน เอเปกควรกระชับความร่วมมือ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงที่แท้จริงในภูมิภาค และผลักดันให้เอเปก มีบทบาทนำในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยหวังว่าสมาชิกเอเปกจะสนับสนุนให้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญของวาระการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปก และยังได้เสนอแนวคิด Rebalancing APEC เพื่อให้เอเปกต่อยอดความสำเร็จของเป้าหมายโบกอร์ และปรับสมดุลสู่ความร่วมมือในอนาคต

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน