รถร่วมฯ ทวง "อาคม" ขอขึ้นค่าโดยสาร 3 บาท

รถร่วมฯ ทวง "อาคม" ขอขึ้นค่าโดยสาร 3 บาท

รถร่วมฯ ทวง "อาคม" ขอขึ้นค่าโดยสาร 3 บาท

รูปข่าว : รถร่วมฯ ทวง "อาคม" ขอขึ้นค่าโดยสาร 3 บาท

วันนี้ (19 พ.ย.) ผู้ประกอบการรถร่วม ขสมก. 2 สมาคมยื่นหนังสือทวงถามข้อเรียกร้องขอปรับขึ้นค่าโดยสารต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ขณะที่กรมการส่งทางบกระบุเตรียมข้อมูลพูดคุยกับผู้ประกอบการแล้ว

วันนี้ (19 พ.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงกรณีที่ผู้ประกอบการรถร่วมบริการ ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) 2 สมาคม จะยื่นหนังสือถึงนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อเรียกร้องขอปรับค่าโดยสารรถร้อน จาก 9 บาท เป็น 12 บาท และรถปรับอากาศระยะละ 2 บาท โดยอ้างว่าขาดทุนหนัก โดยยืนยันว่าได้เตรียมข้อมูลไว้คุยกับผู้ประกอบการแล้ว แต่รายละเอียดต้องรอให้เจรจาแล้วเสร็จ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจะให้นโยบายเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

ส่วนที่ผู้ประกอบการขอปรับค่าโดยสาร 3 บาทนั้น เป็นราคาที่สูงไปหรือไม่ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การที่ภาครัฐจะอนุมัติปรับราคาหรือไม่ ต้องพิจารณาปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลายๆ ด้าน

สำหรับประเด็นที่ขอปรับค่าโดยสารของรถร่วมบริการ ขสมก. ที่ผู้ประกอบการอ้างผลศึกษาของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ที่ศึกษาต้นทุนของการเดินรถโดยสารและได้รายงานให้กรมการขนส่งทางบกพิจารณาแล้ว รายละเอียดผลศึกษาดังกล่าว ระบุว่า การที่ผู้ประกอบการรถร่วมบริการของ ขสมก. ประสบปัญหาขาดทุนนั้น ไม่ได้มาจากปัจจัยที่ต้องเก็บค่าโดยสารต่ำกว่าต้นทุนอย่างเดียว ตามที่ผู้ประกอบการกล่าวอ้าง การขาดทุนยังมาจากหลายปัจจัย เช่น ปัจจุบันรถโดยสาร ทั้งของ ขสมก.และรถร่วมบริการฯ มีการวิ่งในเส้นทางที่ทับซ้อนกันมาก ทำให้สูญเสียโอกาสทางรายได้

 

รวมทั้งมีการแข่งวิ่งเที่ยวกันเอง เพราะบางเส้นทางมีผู้ประกอบการหลายราย รวมถึงปัญหาที่บางสายรถมีสภาพรถเก่า ผู้โดยสารไม่อยากใช้บริการ จึงเป็นที่มาที่ภาครัฐต้องปฎิรูปเส้นทางเดินรถใหม่ทั้งระบบ รวมถึงต้องปรับปรุงบริการที่ดีขึ้นด้วย ดังนั้น ผลศึกษาของทีดีอาร์ไอจึงมีความชัดเจนว่า การพัฒนาระบบรถโดยสารต้องทำไปด้วยกันทั้ง 2 ด้าน ทั้งในแง่ของต้นทุนและการพัฒนาบริการ จึงจะเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ใช้บริการ

ด้านนางภัทรวดี กล่อมจรูญ นายกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง เปิดเผยว่า วันนี้ (19 พ.ย.) จะไปติดตามทวงถามข้อเรียกร้องขึ้นราคารถร้อน จาก 9 บาท เป็น 12 บาท และรถปรับอากาศจาก 13 บาท เป็น 15 บาท และปรับอัตราเพิ่มหลังจาก 4 กิโลเมตรแรก อีก 2 บาท หลังจากเคยยื่นข้อเรียกร้องไปแล้วก่อนหน้านี้ แต่ทางกระทรวงคมนาคมขอเวลาศึกษาก่อน

โดยกระทรวงคมนาคมขอเวลาให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย กับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศึกษาการปรับอัตราค่าโดยสาร โดยแจ้งว่าจะศึกษาแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งล่าสุดได้ทวงถามไปที่กรมการขนส่งทางบกในฐานะที่กำกับดูแลรถร่วมฯ แต่กลับได้รับคำชี้แจงว่ากรมการขนส่งทางบกเปลี่ยนอธิบดีคนใหม่ ขอเวลาศึกษาก่อน ทั้งนี้หลังจากยื่นหนังสือแล้วจะขอคำตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

 

กลับขึ้นด้านบน