แนะเข้มงวดความสะอาดแผงลอย งานลอยกระทง

แนะเข้มงวดความสะอาดแผงลอย งานลอยกระทง

แนะเข้มงวดความสะอาดแผงลอย งานลอยกระทง

รูปข่าว : แนะเข้มงวดความสะอาดแผงลอย งานลอยกระทง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้มงวดความสะอาดของร้านอาหาร แผงลอย บริเวณสถานที่จัดงานวันลอยกระทง แนะนำประชาชนเลือกร้านอาหาร แผงลอยที่มีป้ายมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจและสุขอนามัยที่ดี

วันนี้ (21 พ.ย.61) นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ในช่วงวันลอยกระทงของทุกปี ในหลายจังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานคร จะมีการจัดประเพณีลอยกระทงประจำปี ซึ่งบริเวณจัดงานดังกล่าว มักจะมีร้านอาหาร แผงลอย มาตั้งขายอาหารในบริเวณจัดงาน การให้ความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งกรุงเทพมหานคร เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล จะต้องเข้มงวดกวดขันและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติตามกฎหมายสาธารณสุข โดยเฉพาะเรื่องสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารตั้งแต่ความสะอาดของสถาน การเลือกวัตถุดิบ การล้างทำความสะอาดอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ต่าง ๆ ต้องสะอาด จัดเก็บเป็นระเบียบ และตู้จำหน่ายอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วต้องเป็นตู้ที่สามารถป้องกันฝุ่น แมลงวันได้

“พ่อค้า แม่ค้า ผู้ปรุงอาหาร ที่ดีนั้นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อที่ผ่านทางอาหารและน้ำ แต่งกายสะอาด ตัดเล็บสั้น ไม่ใส่เครื่องประดับที่มือ ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรง ควรสวมถุงมือก่อนหยิบจับอาหารอย่างถูกต้อง ส่วนประชาชนผู้ไปเที่ยวงานควรเลือกซื้ออาหารจากร้านอาหารหรือแผงลอยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ เช่น ป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Taste เป็นต้น ที่สำคัญให้ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือทุกครั้งก่อนกินอาหาร หลังเข้าห้องน้ำหรือหลังหยิบจับสิ่งสกปรก เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ดี” รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าว

กลับขึ้นด้านบน