สสจ.เชียงใหม่เตรียมตรวจสวนส้มใช้ยาปฏิชีวนะ

สสจ.เชียงใหม่เตรียมตรวจสวนส้มใช้ยาปฏิชีวนะ

สสจ.เชียงใหม่เตรียมตรวจสวนส้มใช้ยาปฏิชีวนะ

รูปข่าว : สสจ.เชียงใหม่เตรียมตรวจสวนส้มใช้ยาปฏิชีวนะ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเข้าตรวจสอบผลผลิตส้ม หลังพบเกษตรกรบางส่วนใช้ยาปฏิชีวนะฉีดต้นส้ม ทำให้มีความเสี่ยงก่อให้เกิดการติดเชื้อดื้อยา

ภก.พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต เภสัชกรงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มีคำสั่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีพื้นที่สวนส้ม เฝ้าระวังการใช้ยาปฏิชีวนะในสวนส้ม โดยประสานการทำงานกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และเตรียมลงพื้นที่เก็บตัวอย่างผลผลิตมาตรวจสอบ

ขณะที่นายอิศรา นานาวิชิต ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ระบุว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ข้อมูลการใช้ยาปฏิชีวนะในสวนส้มมาตั้งแต่ปี 2560 และได้นำผลผลิตในแหล่งปลูกไปตรวจสอบ 27 ตัวอย่าง พบว่าทั้งหมดไม่มีสารตกค้างของยาปฏิชีวนะ


ด้าน ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) เปิดเผยว่า ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาประมาณ 700,000 คน เฉพาะในประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตประมาณ 38,000 คน จึงจำเป็นต้องมีการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ ทั้งการใช้ยาเพื่อการรักษาในผู้ป่วยและการใช้ในภาคการเกษตร

ส่วนการใช้ยาต้านจุลชีพหรือยาปฏิชีวนะในสัตว์ น.สพ.สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์มีเป้าหมายสำคัญในการลดการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์ลงร้อยละ 30 ภายในปี 2564 และให้ใช้เฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น เพื่อให้สามารถลดปัญหาการดื้อยาลงได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์มีความปลอดภัย เป็นที่ยอมรับทั้งผู้บริโภคภายในประเทศและต่างประเทศ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวนส้มฉีด "ยาปฏิชีวนะ" หวั่นผู้บริโภคดื้อยา

 

กลับขึ้นด้านบน