โรงสีอีสานคุมเข้มตรวจข้าวหอมมะลิป้องกันปลอมปน

โรงสีอีสานคุมเข้มตรวจข้าวหอมมะลิป้องกันปลอมปน

โรงสีอีสานคุมเข้มตรวจข้าวหอมมะลิป้องกันปลอมปน

รูปข่าว : โรงสีอีสานคุมเข้มตรวจข้าวหอมมะลิป้องกันปลอมปน

ผู้ประกอบการโรงสีหลายจังหวัดในภาคอีสาน เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบข้าวเปลือกหอมมะลิ ป้องกันข้าวปลอมปนที่อาจมาจากหลายปัจจัยทั้งข้าวกลายพันธุ์จากปัญหาภัยแล้งและการลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

โรงสีแห่งหนึ่งใน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ นำเครื่องตรวจวัดคุณภาพมาตรวจสอบข้าวเปลือกหอมมะลิที่ชาวนานำมาจำหน่ายให้กับโรงสี เพื่อป้องกันข้าวปลอมปน

ผู้จัดการโรงสีข้าว ส.ชัยเจริญ กล่าวว่า พบข้าวปลอมปนบ้าง ซึ่งมาจากหลายปัจจัย ส่วนหนึ่งมาจากฝนทิ้งช่วงและพอฝนตกลงมารอบใหม่ ข้าวจึงงอกใหม่ ทำให้ข้าวกลายพันธุ์บ้าง และอาจมีข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้ามาขาย หลังาข้าวเปลือกหอมมะลิมีราคาสูงถึงตันละ 17,000 บาท

ส่วนที่ จ.ศรีสะเกษ ผู้ประกอบการลานรับซื้อข้าวเปลือก อ.กันทรลักษ์ เพิ่มมาตรการตรวจรับซื้อข้าวเปลือกนาปีมากขึ้น เพื่อป้องกันข้าวเปลือกปลอมปนมาสวมรอย เนื่องจากข้าวเปลือกหอมมะลิมีราคาสูงที่ตันละ 18,000 บาท ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าวต้องตรวจสอบข้าวที่มีความชื้นข้าวและข้าวปลอมปนจากต่างพื้นที่ รวมทั้งจากประเทศเพื่อนบ้าน

น.ส.จุไรรัตน์ ศรีตระกูล พานิชย์จังหวัดศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบร่วมกับผู้ประกอบการโรงสีข้าวใน จ.ศรีสะเกษแล้ว แต่ยังไม่พบข้าวปลอมปนในพื้นที่ ขณะเดียวกันได้กำชับไปยังกลุ่มผู้ประกอบการโรงสีให้เพิ่มความระมัดระวังในการสวมข้าวเปลือก โดยนำข้าวนาปรังออกมาขายช่วงนี้

กลับขึ้นด้านบน