กกต.เดินหน้าเปิดรับสมัคร ส.ว.

กกต.เดินหน้าเปิดรับสมัคร ส.ว.

กกต.เดินหน้าเปิดรับสมัคร ส.ว.

รูปข่าว : กกต.เดินหน้าเปิดรับสมัคร ส.ว.

วันนี้ (26 พ.ย.) ยังเป็นการเริ่มต้นกระบวนการ "ได้มา" ซึ่ง ส.ว.ที่มาจาก 10 กลุ่มสาขาอาชีพ ที่จะต้องมีการคัดเลือกกันเอง ก่อนที่ กกต.จะจะส่งรายชื่อให้ คสช.พิจารณาโดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย.61 หรือ 5 วันนับจากวันนี้

นายณัฏฐ์ เล่าสีห์สวกุล รองเลขาธิการ กกต.เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก และย้ำให้เตรียมเอกสารให้พร้อม และควรที่จะสมัครตั้งแต่วันแรกๆ เพราะการสมัคร ส.ว.ครั้งนี้เป็นเรื่องใหม่ หากเกิดความผิดพลาดเรื่องเอกสารจะได้มีเวลาดำเนินการแก้ไขได้ทัน ตามปฏิทินกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในส่วนการคัดเลือกกันเอง 10 กลุ่มวิชาชีพที่ กกต.เป็นผู้ดำเนินการ วันนี้เป็นวันแรกที่เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกเป็น ส.ว. ที่เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศกว่า 900 จุด และเปิดรับไปจนถึงวันที่ 30 พ.ย.61 นี้

ทั้งนี้จะสมัครโดยอิสระหรือผ่านการแนะนำขององค์กรอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น โดยจะมีการคัดเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัดและประเทศให้แล้วเสร็จภายใน 27 ธ.ค.นี้ จากนั้นภายในวันที่ 5 ม.ค.62 กกต.ส่งรายชื่อผู้เหมาะสม 200 คนให้ คสช.คัดเลือก 50 และสำรองอีก 50 คน ขณะที่อีก 194 คนมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และอีก 6 คนเป็นโดยตำแหน่งด้านความมั่นคง

สำหรับผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมัติตามกฎหมาย นอกจากอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี ในวันสมัครแล้ว ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในด้านหรือกลุ่มที่สมัครไม่น้อยกว่า 10 ปี ต้องเป็นบุคคลที่เกิดในอำเภอที่สมัคร มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอำเภอที่สมัครไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันสมัคร หรือทำงาน เคยทำงาน หรือเคยศึกษาอยู่ในอำเภอที่สมัครไม่น้อยกว่า 2 ปี

หน้าที่ ส.ว.ตามกฎหมาย นอกจากการกลั่นกรองกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของ ส.ส. รวมถึงการตรวจสอบควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอแนะเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ และให้ความเห็นชอบบุคคลดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญแล้ว ส.ว.ทั้ง 250 คนในระยะเริ่มแรกนี้ สามารถโหวตเลือกนายกฯร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 500 คน ที่มาจากการเลือกตั้งครั้งหน้านี้ ซึ่งหากพรรคการเมืองสามารถรวมกันได้เกิน 375 เสียง หรือกึ่งหนึ่งของทั้ง 2 สภา ก็สามารถผลักดันนายกฯที่มาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองได้ แต่หากพรรคการเมืองไม่สามารถจับมือกันได้ รัฐธรรมนูญก็เปิดให้รัฐสภาลงมติเลือกนายกฯที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีของพรรคการเมืองได้

กลับขึ้นด้านบน