สทบ. เตรียมเสนอ ครม. "พักหนี้" กองทุนหมู่บ้าน 3 ปี

สทบ. เตรียมเสนอ ครม. "พักหนี้" กองทุนหมู่บ้าน 3 ปี

สทบ. เตรียมเสนอ ครม. "พักหนี้" กองทุนหมู่บ้าน 3 ปี

รูปข่าว : สทบ. เตรียมเสนอ ครม. "พักหนี้" กองทุนหมู่บ้าน 3 ปี

สทบ. เตรียมเสนอ ครม. เห็นชอบพักหนี้กองทุนหมู่บ้าน 3 ปี ช่วยสมาชิกที่เป็นหนี้นอกระบบ หลังพบกู้นอกระบบใช้หนี้กองทุนฯ เผย 4 ปี รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ และวงเงินสินเชื่อให้กับกองทุนฯ กว่า 1.3 แสนล้านบาท

วันนี้ (26 พ.ย.2561) สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโครงการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการพักชำระหนี้ให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 3 ปี เพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเป็นหนี้นอกระบบ เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาสมาชิกของกองทุนส่วนใหญ่ กู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านฯ ไปแล้ว และไม่สามารถหาเงินจ่ายคืนได้จึงต้องไปกู้หนี้นอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงมาจ่าย จนทำให้เกิดหนี้สะสม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกโครงการพักหนี้มาช่วย ซึ่ง สทบ.จะไป ทำรายละเอียดการทำงาน

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีกองทุนหมู่บ้านฯ ครบ 77 จังหวัด รวม 79,595 กองทุน และมีสมาชิก 13 ล้านคน ซึ่งยกระดับเป็นสถาบันการเงินชุมชนได้ 2,560 แห่ง โดยปี 2560 ที่ผ่านมา การดำเนินงานของกองทุนได้มี เงินหมุนเวียนถึง 3 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลเองใช้กลไกของกองทุนหมู่บ้านฯ ไปช่วยเหลือประชาชนระดับฐานรากผ่านโครงการสำคัญหลายครั้ง โดยเฉพาะโครงการประชารัฐ ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2559-2561

นายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการ สทบ. กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวคงต้องรอให้เสนอที่ประชุม ครม.ก่อน จึงจะเริ่มต้นดำเนินการได้ โดย สทบ.ได้เสนอเรื่องให้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว ขณะเดียวกันสิ่งที่ทำควบคู่กันไปตอนนี้คือการประเมินผลโครงการตามแนวทางประชารัฐในปี 2559-2560 ที่รัฐจัดสรรวงเงินลงไป 5 หมื่นล้านบาท โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ติดตามผลการดำเนินโครงการประชารัฐที่ดำเนินการโดยกองทุนหมู่บ้านฯ กว่า 1แสนหมื่นโครงการ ว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างไรบ้าง หรือพบข้อดีข้อเสียอย่างไร 

กลับขึ้นด้านบน