ร้องตรวจทุจริต "นมโรงเรียน" ในนครศรีธรรมราชล่าช้า 4 ปี

ร้องตรวจทุจริต "นมโรงเรียน" ในนครศรีธรรมราชล่าช้า 4 ปี

ร้องตรวจทุจริต "นมโรงเรียน" ในนครศรีธรรมราชล่าช้า 4 ปี

รูปข่าว : ร้องตรวจทุจริต "นมโรงเรียน" ในนครศรีธรรมราชล่าช้า 4 ปี

อดีตประธานพิทักษ์ผลประโยชน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัย ติดตามผลการร้องเรียน ป.ป.ช.นครศรีธรรมราช กรณีให้ตรวจสอบอดีตผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยกล่าวหามีการทุจริตนมโรงเรียน แต่เวลาได้ล่วงเลยมานาน 4 ปี ป.ป.ช.ในพื้นที่กลับไม่ดำเนินการ

นายสุพร ฤทธิภักดี อาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อติดตามการร้องเรียนการทุจริตในโครงการนมโรงเรียน โดยมีผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในขณะนั้น ที่อนุญาตให้บริษัทเอกชนใช้ฉลากของมหาวิทยาลัยฯ ผลิตนม ส่งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวม 30 แห่ง มูลค่ากว่า 460 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ ได้นำส่งคำร้องเรียนด้วยตัวเองต่อนายพล ศรัทโธ ผู้อำนวยการ ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชในขณะนั้น เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2557 โดยมีหลักฐานเป็นคลิปวีดีโอ แต่จากการติดตามผลการร้องเรียนปรากฏว่า เอกสารการร้องเรียนพร้อมหลักฐานกลับไม่มีในสารระบบของ ป.ป.ช. โดยเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าไม่มีเอกสารชุดดังกล่าว จึงถือเป็นกรณีที่ไม่ปกติ

อย่างไรก็ตาม การค้นหาเอกสารการร้องเรียนฉบับนี้ หลังมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ชุดปัจจุบัน ปรากฎว่าเอกสารถูกเก็บในสำนักงานฯ โดยยังไม่ได้ถูกลงเลขรับเข้าสู่สาระบบ หรือตั้งเรื่องสอบสวน ทั้งที่เวลาผ่านไปถึง 4 ปีแล้ว จึงเตรียมส่งเรื่องให้ประธาน ป.ป.ช.ส่วนกลางพิจารณาดำเนินการ

กลับขึ้นด้านบน