"อรรถพล" นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมป่าไม้คนใหม่

"อรรถพล" นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมป่าไม้คนใหม่

"อรรถพล" นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมป่าไม้คนใหม่

รูปข่าว : "อรรถพล" นั่งเก้าอี้อธิบดีกรมป่าไม้คนใหม่

คณะรัฐมนตรี แต่งตั้งข้าราชการทส.5 ตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ มีนายอรรถพล เจริญชันษา เลื่อนจากรองอธิบดีกรมป่าไม้ ท่ามกลางการจับตาว่าเป็นเลือดใหม่ในการบริหาร ยอมรับต้องสร้างเอกภาพคนในองค์กร เพื่อให้ร่วมนโยบายปราบปรามนายทุน สร้างแนวร่วมชาวบ้าน

วันนี้ (26 พ.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 5 ตำแหน่ง ดังนี้ นายสมหมาย เตชวาล รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นอธิบดีกรมทรัพบยากรธรณี นายอรรถพล เจริญชันษา รองอธิบดีกรมป่าไม้ เป็นอธิบดีกรมป่าไม้ นายศักดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นผู้ตรวจราชการ ทส. นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เป็นผู้ตรวจราชการ ทส. และนายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นผู้ตรวจราชการ ทส. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

นายอรรถพล กล่าวว่า ขณะนี้ต้องรอกระบวนการแต่งตั้งให้สมบูรณ์ก่อน แต่เบื้องต้นขอขอบคุณ พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรี ทส.และคณะกรรมการคัดเลือกทุกคนที่ให้ความไว้วางใจ และมองเห็นผลงาน และพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่

 

ภาพ:เฟซบุ๊ก อรรถพล เจริญชันษา

ภาพ:เฟซบุ๊ก อรรถพล เจริญชันษา

 

ว่าที่อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ในระหว่างนี้มีเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายที่ดำเนินการอยู่แล้ว ทั้งเรื่องการหยุดยั้งการทำลายป่า การแก้ปัญหาประชาชนที่อยู่ในที่ดินป่าไม้ การจัดหาที่ดินให้กับชุมชน และปลูกไม้เศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องเพิ่มพื้นที่ป่าอีก 15 เปอร์เซ็นต์ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ ตามพ.ร.บ.ป่าชุมชน

 

ภาพ:กรมป่าไม้

ภาพ:กรมป่าไม้

 

ผมพร้อมทำงานอย่างเต็มที่ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจคัดเลือก พร้อมทั้งขอปลดล็อกให้คนในกรมป่าไม้เกิดความสามัคคี และมีทัศนคติที่อยากทำงานร่วมกับเพื่อประโยชน์ของประชาชน เพราะลำพังผมคนเดียวคงไม่สำเร็จ  

ทั้งนี้นายอรรถพล ยอมรับว่า หลังจากนี้ยังต้องเดินหน้างานปราบปรามกลุ่มนายทุนที่บุกรุก โดยต้องสร้างทีมพยัคฆ์ไพรเพิ่มเสริมให้แข็งแกร่งและบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งตั้งเป้าต้องทำให้ดีขึ้นเพราะยังเรายังไว้วางใจกลุ่มนายทุนไม่ได้ ต้องปราบให้สนิท 

ต้องสร้างคนขึ้นมาเสริมงานป้องกันและพัฒนางานป่าไม้ให้มีความแข็งแกร่งขึ้นเพื่อทำให้คนไม่ดีเกรงกลัว และทำให้คนรักกรมป่าไม้

ก่อนหน้านี้ นายอรรถพล ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองอธิบดีกรมป่าไม้ เมื่อเดือนมิ.ย.2560 จากตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ซึ่งถูกจับตามองในฐานะคนรุ่นใหม่ที่ก้าวขึ้นตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ โดยช่วงที่ผ่านมารับผิดชอบโครงการด้านการปราบปรามในหลายกรณี ทั้งรีสอร์ตบุกรุกภูทับเบิก จ.เพชรบูรณ์  การจัดหาที่ดินทำกินของ คทช. และแก้ปัญหากลุ่มทุนปลูกสวนยางพาราในเขตป่าภาคอีสาน และภาคใต้

ขณะที่ตำแหน่งอธิบดีกรมป่าไม้ ว่างลงตั้งแต่เดือนต.ค.2560 หลังจากนายชลธิศ สุรัสวดี ถูกย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามข้อ 1 วรรคหนึ่ง ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พ.ค.2558 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ทส.ตั้ง "ปิ่นสักก์-อรรถพล"คนรุ่นใหม่ผงาดรองกรมป่าไม้ กรมอุทยาน

เปิดเบื้องหลังคำสั่งเด้ง "ชลธิศ สุรัสวดี" ศึกชิงเก้าอี้อธิบดีกรมป่าไม้

 

 

กลับขึ้นด้านบน