แจกใบเตือน 31 ร้านค้างานกาชาด "เสียงดัง" เกิน 100 เดซิเบลเอ

แจกใบเตือน 31 ร้านค้างานกาชาด "เสียงดัง" เกิน 100 เดซิเบลเอ

แจกใบเตือน 31 ร้านค้างานกาชาด "เสียงดัง" เกิน 100 เดซิเบลเอ

รูปข่าว : แจกใบเตือน 31 ร้านค้างานกาชาด "เสียงดัง" เกิน 100 เดซิเบลเอ

ผลตรวจวัดเสียงในงานกาชาด ที่สวนลุมพินีพบ 3 วัน มีระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 60 – 100.5 เดซิเบลเอ เกินมาตรฐานที่กำหนด 80 เดซิเบลเอ โดยกรมควบคุมมลพิษ แจกใบเตือนรวม 31 ร้านที่มีเสียงดังเกิน พร้อมกำชับหากเตือนเกิน 3 ครั้งจะถูกให้งดการใช้เครื่องขยายเสียง

วันนี้ (26 พ.ย.2561) นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ประธานคณะกรรมการควบคุมเสียงงานกาชาด ประจำปี 2561 กล่าวว่า คพ.ร่วมกับสำนักงานเขตปทุมวัน สำนักอนามัย สำนักสิ่งแวดล้อม สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ควบคุมเสียงจากร้านค้าภายในงานกาชาด เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมงานและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งปีนี้มีเกณฑ์ระดับเสียงเข้มข้นขึ้น ที่ไม่เกิน 80 เดซิเบล  เนื่องจากอยู่ใกล้ชุมชน โรงพยาบาล โรงเรียน และโรงแรมที่พักต่างๆ จากปีก่อนกำหนดระดับเสียงไม่เกิน 82 เดซิเบลเอ 

โดยผลการตรวจวัดระดับเสียงจากบริเวณด้านหน้าร้านค้าต่างๆ ในปีนี้ ที่มีการใช้เครื่องขยายเสียงโดยวัดห่างจากลำโพง 1 เมตร จำนวน 76 ร้าน ระหว่างวันที่ 23- 25 พ.ย.นี้ พบว่าระดับเสียงเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 60 –100.5 เดซิเบลเอ ซึ่งคณะกรรมการแผนกควบคุมเสียงฯ ได้แจกใบเตือนรวม 31 ร้าน

 

ภาพ:กรมควบคุมมลพิษ

ภาพ:กรมควบคุมมลพิษ

 

เตือน 3 ครั้งถูกยกเลิกใช้เครื่องขยายเสียงทันที

นายประลอง กล่าวว่า ร้านที่ได้รับใบเตือนครั้งที่ 1 จำนวน 26 ร้าน การแจกใบเตือนครั้งที่ 2 รวม 5 ร้าน ทั้งนี้ภาพรวมของการจัดงานในปี 2561 ผลการตรวจวัดระดับเสียงร้านค้ามีค่าลดลง และได้รับความร่วมมือจากร้านค้าเป็นอย่างดี มีจำนวนร้านค้าที่ใช้เครื่องขยายเสียงจำนวนน้อยลง

แต่ลักษณะกิจกรรม และพื้นที่อาจมีข้อจำกัดในช่วงเวลาที่มีกิจกรรมพร้อมกันในแต่ละร้าน ซึ่งได้มีการหารือระหว่างร้านในการเลื่อมกิจกรรมในแต่ละวัน และระดับเสียงในบริเวณพื้นที่จัดงาน ร้านค้าที่ใช้เครื่องขยายเสียงและมีระดับเสียงเกินเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับการเตือน โดยจะมีทั้งเตือนด้วยวาจาและเป็นเอกสารใบแจ้งเตือน

หากร้านค้าใดเมื่อได้รับใบแจ้งเตือนครั้งที่ 3 จะถูกปิดคำสั่งห้ามใช้เครื่องขยายเสียง 1 คืน รวมทั้งร้านค้าที่ได้รับใบแจ้งเตือนเกิน 3 ครั้ง จะมีหนังสือเชิญผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหรือร้านค้า เพื่อแจ้งรับทราบผลการตรวจวัด และจะถูกสั่งยกเลิกการใช้เครื่องขยายเสียง
ภาพ:กรมควบคุมมลพิษ

ภาพ:กรมควบคุมมลพิษกลับขึ้นด้านบน