นักวิชาการแนะปรับรูปแบบค่ายธรรมะ ลดแรงกดดันเด็ก

นักวิชาการแนะปรับรูปแบบค่ายธรรมะ ลดแรงกดดันเด็ก

นักวิชาการแนะปรับรูปแบบค่ายธรรมะ ลดแรงกดดันเด็ก

รูปข่าว : นักวิชาการแนะปรับรูปแบบค่ายธรรมะ ลดแรงกดดันเด็ก

นักวิชาการ แนะโรงเรียนจัดกิจกรรมเหมาะสม ลดความกดดันเด็ก พร้อมเพิ่มทางเลือกกิจกรรมต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องเข้าค่ายธรรมะเพียงอย่างเดียว ย้ำครูต้องรู้จักเด็กทุกคน

จากกรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่เรื่องราวของนักเรียนคนหนึ่งที่เข้าค่ายธรรมะ และพระใช้วิธีการสอนด้วยคลิปที่มีความรุนแรง ส่งผลกระทบต่อจิตใจเด็กจนต้องเข้ารับการรักษาจากจิตแพทย์

วันนี้ (27 พ.ย.61) นายธัญญา เรืองแก้ว อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวว่า กิจกรรมค่ายคุณธรรมที่ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. มี 2-3 กิจกรรม เช่น โรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ลักษณะเป็นการทำโครงการ หรือโครงงาน ยกตัวอย่างการทำความสะอาดห้องเรียน หรือโรงเรียน เพื่อฝึกความอดทน ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ และโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นคุณธรรมและหลักศาสนา โดยเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นเพื่อเสริมความรู้จากวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไม่ได้กำหนดอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอน

ตามหลักการแล้วกิจกรรมดังกล่าวจะไม่ได้บังคับนักเรียน แต่นายธัญญา ระบุว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ ร้อยละ 80 มักจะบังคับให้เด็กเข้าค่ายธรรมะ และมีการเช็กชื่อ ซึ่งอาจจัดในนามของชมรม หรือชุมนุม นักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่เข้าร่วมก็ได้ เพราะมีผลเพียงแค่ผ่าน หรือไม่ผ่าน หากไม่ผ่านก็จะจัดอบรมเพิ่มเติม ไม่ได้กระทบผลการเรียน


โรงเรียนจัดกิจกรรมขึ้นมาเอง ถ้าลูกผมไม่สบาย ไม่ได้อบรม ครั้งหน้าก็ร่วมได้ เด็กต้องเลือกกิจกรรมเองได้ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

 

อย่างไรก็ตาม อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบการดำเนินการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เห็นว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดี แต่รูปแบบของกิจกรรมต้องเหมาะสมกับช่วงวัย และความแตกต่างของเด็กแต่ละคน พร้อมแนะนำ สพฐ.แจ้งให้โรงเรียน หรือครู ระมัดระวังเรื่องของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยต้องทราบรายละเอียดและรูปแบบที่ชัดเจน ให้ครูพูดคุยกับเด็กว่าพร้อมเข้าอบรมหรือไม่ เนื่องจากบางคนอาจมีความอ่อนไหวง่าย บางคนกลัวผี หรือมีตัวกระตุ้นต่าง ๆ ที่เข้ามา รวมทั้งเพิ่มทางเลือกด้วยการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน แต่ปรับรูปแบบให้เหมาะสมตรงกับตามความต้องการของเด็ก เพื่อลดความกดดัน

 

เด็กอ่อนไหวมาก บางคนคิดสั้น ครูต้องรู้จักเด็กทุกคนว่าเป็นอย่างไร ความกลัวมันเป็นจิตใต้สำนึกของคนเรา เป็นเรื่องอ่อนไหวของแต่ละคน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“พระพยอม” ชี้ สาเหตุค่ายธรรมะเพี้ยน เหตุพระขาดประสบการณ์

กังขา! ค่ายธรรมะกดดันเด็กจนดรอปเรียน-รักษาอาการทางจิต 

กลับขึ้นด้านบน