ร้อง ศธ.ปรับหลักสูตรเพศศึกษา สร้างความเท่าเทียมทางเพศ

ร้อง ศธ.ปรับหลักสูตรเพศศึกษา สร้างความเท่าเทียมทางเพศ

ร้อง ศธ.ปรับหลักสูตรเพศศึกษา สร้างความเท่าเทียมทางเพศ

รูปข่าว : ร้อง ศธ.ปรับหลักสูตรเพศศึกษา สร้างความเท่าเทียมทางเพศ

องค์กรสตรีและเยาวชน เรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการทบทวนเนื้อหาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา มีเนื้อหาบางส่วนลดทอนความเสมอภาคระหว่างเพศ และความคิดชายเป็นใหญ่

วันนี้ (28 พ.ย.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.อังคณา อินทสา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล พร้อมด้วยเครือข่ายผู้ปกครองและเยาวชน นักเรียนนักศึกษา และผู้ที่เคยถูกยื่นหนังสือถึง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสะท้อนเนื้อหาบางส่วนในแบบเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ที่ลดทอนความเสมอภาคระหว่างเพศ พร้อมเรียกร้องให้เพิ่มหลักสูตรความเสมอภาคระหว่างเพศ เช่น มีการเพิ่มกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน

 

 

น.ส.อังคณา เปิดเผยว่า มีเนื้อหาบางส่วนในหลักสูตรการเรียนการสอนที่ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องสิทธิความเท่าเทียมระหว่างเพศ การให้เกียรติเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายผู้อื่น ซ่อนความคิดแบบชายเป็นใหญ่ มีส่วนในการบ่มเพาะความคิดความเชื่อที่ผิด เช่น บทบาทผู้หญิงต้องทำงานบ้าน ดูแลลูก และครอบครัว ผู้ชายมีความแข็งแกร่งเป็นผู้นำมากกว่า ผู้ชายเปรียบเป็นช้างเท้าหน้า ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง ซึ่งทัศนคตินี้มีส่วนทำให้ปัญหาความรุนแรงทางเพศ และความรุนแรงในครอบครัวที่ยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

 

 

ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปพิจารณาใน 4 ประเด็น ได้แก่ การตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำหลักสูตรความเสมอภาคระหว่างเพศ ไปปรับใช้ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ความสำคัญในการออกแบบหลักสูตรที่ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน พัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการเคารพในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของตัวเองและผู้อื่น และผลักดันให้แต่ละสถานศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน