เตือน 7 จังหวัดใต้ เฝ้าระวังไข้เลือดออก เสียชีวิตแล้ว 5 คน

เตือน 7 จังหวัดใต้ เฝ้าระวังไข้เลือดออก เสียชีวิตแล้ว 5 คน

เตือน 7 จังหวัดใต้ เฝ้าระวังไข้เลือดออก เสียชีวิตแล้ว 5 คน

รูปข่าว : เตือน 7 จังหวัดใต้ เฝ้าระวังไข้เลือดออก เสียชีวิตแล้ว 5 คน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 เตือนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ปีนี้พบผู้ป่วยแล้ว 4,200 คน เสียชีวิต 5 คน

วันนี้ (29 พ.ย.61) นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการป้องกันควบคุมโรคที่ 12 เปิดเผยข้อมูลโรคไข้เลือดออกตั้งแต่ต้นปี 2561 ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.ตรัง จ.นราธิวาส จ.ยะลา จ.ปัตตานี และ จ.สตูล ว่าขอให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวัง ขณะนี้พบผู้ป่วย 4,200 คน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 คน โดยเฉพาะเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พบผู้ป่วย 728 คน ซึ่งพบมากที่สุดใน จ.สงขลา และมีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากภาคใต้กำลังเข้าสู่ฤดูฝน

นพ.สุวิช กล่าวว่า นอกจากโรคไข้เลือดออกแล้ว ยังพบโรคชิคุนกุนยา หรือโรคปวดข้อยุงลาย รวมผู้ป่วย 1,200 คน โดยเดือนพฤศจิกายนนี้ พบผู้ป่วยถึง 570 คน หลังจากนี้จะร่วมกันรณรงค์ 3 เก็บ คือ เก็บน้ำ เก็บบ้าน และเก็บขยะ เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ซึ่งเป็นพาหะของโรค โดยเฉพาะบริเวณชุมชนแออัด เพราะสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว

 

กลับขึ้นด้านบน