กรมบัญชีกลางทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือ "ผู้ถือบัตรคนจน" ธ.ค.นี้

กรมบัญชีกลางทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือ "ผู้ถือบัตรคนจน" ธ.ค.นี้

กรมบัญชีกลางทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือ "ผู้ถือบัตรคนจน" ธ.ค.นี้

รูปข่าว : กรมบัญชีกลางทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือ "ผู้ถือบัตรคนจน" ธ.ค.นี้

กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตาม 4 มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. ตั้งแต่เดือน ธ.ค.เป็นต้นไป เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย และเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีรายได้น้อยช่วงปลายปี

วันนี้ (2 ธ.ค.2561) น.ส.สุทธิรัตน์  รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้ง 4 มาตรการ ตั้งแต่ เดือน ธ.ค.2561-ก.ย.2562 โดยได้กำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Money แตกต่างกันไป

สำหรับมาตรการค่าน้ำค่าไฟฟ้า ผู้มีสิทธิจะต้องชำระเงินไปก่อน ตามใบแจ้งหนี้ประจำเดือนที่เรียกเก็บ ตั้งแต่เดือน ธ.ค.2561 - ก.ย.2562 ซึ่งกรมบัญชีกลางจะโอนเงินชดเชยคืนเข้ากระเป๋าเงิน e-Money ทุกวันที่ 18 ของเดือน เริ่มจ่ายเดือนแรก 18 ก.พ.2562

ส่วนเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในช่วงปลายปี จำนวน 500 บาทต่อคน จะทยอยจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงิน e-Money ภายในวันที่ 8-10 ธ.ค.2561 และจะจ่ายเงินให้กับผู้มีสิทธิที่ลงทะเบียนเพิ่มเติม คือ กลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ ในวันที่ 5 ม.ค.2562 และ 1 ก.พ.2562

ขณะที่ค่าเดินทางเพื่อรักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับสุขภาพ สำหรับผู้มีสิทธิที่มีอายุครบ 65 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินจำนวน 1,000 บาทต่อคน เพียงครั้งเดียว จะโอนให้ในวันที่ 21 ของเดือน ส่วนค่าเช่าบ้าน จำนวน 400 บาทต่อคนต่อเดือน จะโอนให้ทุกวันที่ 12 ของเดือน

 

 

กลับขึ้นด้านบน