คาดผังเมืองใหม่ กทม.ประกาศใช้ปี 63

คาดผังเมืองใหม่ กทม.ประกาศใช้ปี 63

คาดผังเมืองใหม่ กทม.ประกาศใช้ปี 63

รูปข่าว : คาดผังเมืองใหม่ กทม.ประกาศใช้ปี 63

สำนักผังเมือง กทม.เตรียมเปิดประชาพิจารณ์รอบสุดท้าย ธ.ค.นี้ หวังสร้างเมืองให้กระชับ เชื่อมปริมณฑลแบบไร้รอยต่อ สอดรับการขยายตัวรถไฟฟ้า 12 เส้นทาง คาดพร้อมประกาศใช้ปี 63

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2561 นายแสนยากร อุ่นมีศรี รักษาการ ผู้อำนวยการผังเมือง สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เตรียมเปิดประชาพิจารณ์ผังเมืองกรุงเทพมหานครรอบสุดท้ายเดือน ธ.ค.นี้ ก่อนจะเสนอคณะกรรมการกรมโยธาธิการและผังเมืองต่อไป

การจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพฯและปริมณฑลนั้นจะทำให้เมืองมีความกระชับ แต่เชื่อมโยงในปริมณฑลแบบไร้รอยต่อ เพื่อให้สอดรับกับการขยายตัวของโครงการรถไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นซึ่งรวมแล้ว 12 เส้นทาง ระยะ 508 กิโลเมตร 318 สถานี สถานีรวม 39 สถานี ผลจากการปรับผังเมือง จะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินเปลี่ยนไป คาดว่าจะประกาศใช้ได้ในปี 2563

สำหรับผังเมืองกรุงเทพมหานครฉบับก่อนหน้านั้นใช้มาตั้งแต่ปี 2556 มีอายุ 5 ปี ต่อได้ 2 ปี แต่ต่อไปจะไม่ให้มีการหมดอายุ หลังจากสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นสำนักงานวางผังและพัฒนาเมืองได้ปรับโครงสร้าง โดยจะมีคณะกรรมการบริหารเมืองประกอบด้วยผู้ว่าราชการและผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทำงานร่วมกับงานทางด้านงานโยธา การจราจร ซึ่งผังเมืองจะไม่มีการหมดอายุ ปัจจุบันกรุงเทพฯมีพื้นที่ 1,507 ตารางกิโลเมตร

นายแสนยากร กล่าวว่า ผังเมืองกรุงเทพฯ จะต้องมีความสอดคล้องกับปริมณฑล ที่จะมีระบบรางเข้ามาเชื่อมต่อแต่ยังติดปัญหาเรื่อง กฎหมายควบคุมอาคารกำหนดความกว้างของถนน ที่ต้องกว้าง 10-12 เมตรจึงจะสามารถก่อสร้างได้ ซึ่งถนนส่วนใหญ่แคบ มีตรอก ซอย แม้ว่าจะเพิ่มการใช้ประโยชน์แต่ไม่สามารถก่อสร้างได้ผังเมืองฉบับใหม่จะส่งเสริมให้เกิดศูนย์พาณิชยกรรมหลักย่านใหม่ ๆ เกิดศูนย์กลางธุรกิจ (นิวซีบีดี)

ขณะที่ร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินได้ยกตัวอย่างพื้นที่ใจกลางเมืองเขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเดิมเป็นสีน้ำตาลเข้มก็เปลี่ยนเป็นสีแดง พัฒนาเป็นพาณิชยกรรมเขตวัฒนาจากสีน้ำตาลจะปรับเป็นสีแดงมีประโยชน์การใช้ที่ดินมากขึ้น แต่การเปลี่ยนสีผังเมืองเป็นสีแดงในบางพื้นที่ศักยภาพอาจจะต่ำกว่าพื้นที่สีน้ำตาล

 

 

กลับขึ้นด้านบน