"บุรีรัมย์" ประกาศเขตภัยแล้ง 14 อำเภอ

"บุรีรัมย์" ประกาศเขตภัยแล้ง 14 อำเภอ

"บุรีรัมย์" ประกาศเขตภัยแล้ง 14 อำเภอ

รูปข่าว : "บุรีรัมย์" ประกาศเขตภัยแล้ง 14 อำเภอ

ภาวะฝนทิ้งช่วงใน จ.บุรีรัมย์ ทำให้จังหวัดต้องประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 14 อำเภอ นาข้าวเสียหายนับแสนไร่

จังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 14 อำเภอ คือ อำเภอเมืองบุรีรัมย์, ประโคนชัย, นาโพธิ์, สตึก, หนองหงส์, นางรอง, กระสัง, หนองกี่, แคนดง, ชำนิ, พุทไธสง, บ้านใหม่ไชยพจน์, ลำปลายมาศ และคูเมือง โดยพื้นที่นาข้าวได้รับความเสียหาย 480,728 ไร่ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 42,641 ครัวเรือน

 

นายเอกภพ จันเพ็ญ หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งกำหนดวงเงิน 500 ล้านบาท ทั้งนี้ หากนาข้าวเสียหายจะได้รับเงินชดเชยไร่ละ 1,113 บาท แต่ไม่เกิน 30 ไร่ ส่วนเกษตรกรที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์จะได้รับการช่วยเหลือเป็นค่าเก็บเกี่ยว ไร่ละ 1,500 บาท แต่ไม่เกิน 20 ไร่

นายเอกภพกล่าวอีกว่า ปกติ จ.บุรีรัมย์จะมีฝนตกเฉลี่ยที่ 1,200 มิลลิเมตร แต่ปีนี้มีเพียง 800 มิลลิเมตร ทำให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่การเกษตรเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะนาข้าว

 

กลับขึ้นด้านบน