กกต.แจ้งเพิ่มแอคเคาท์ลงทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง

กกต.แจ้งเพิ่มแอคเคาท์ลงทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง

กกต.แจ้งเพิ่มแอคเคาท์ลงทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง

รูปข่าว : กกต.แจ้งเพิ่มแอคเคาท์ลงทะเบียนสมาชิกพรรคการเมือง

นิกร จำนง เผย เลขา กกต. ส่งหนังสือด่วนที่สุดถึงทุกพรรคการเมือง แจ้งเพิ่มแอคเคาท์ลงทะเบียนสมาชิกพรรค แก้ปัญหาคอขวด

วันนี้ (5 ธ.ค.2561) นายนิกร จำนง ผู้อำนวยการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวถึงกรณีที่พรรคการเมืองประสบปัญหาเรื่องการจัดทำทะเบียนสมาชิกในช่วงการเลือกตั้ง เนื่องจากระบบฐานข้อมูลของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการเพิ่มชื่อสมาชิกนั้นต้องใช้แอคเคาท์ของพรรคการเมือง ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของ กกต. ที่เตรียมเสนอต่อที่ประชุมในวันที่ 7 ธ.ค.นี้ เพื่อให้ กกต.แก้ปัญหาคอขวด การบันทึกข้อมูลสมาชิกพรรคนั้น ว่า หลังจากได้หารือทางโทรศัพท์กับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในประเด็นดังกล่าวแล้ว ซึ่งทาง กกต.เห็นชอบด้วย จึงออกหนังสือไปยังทุกพรรคการเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาคอขวดดังกล่าวแล้ว

ขณะที่ พ.ต.ท.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการ กกต.ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค เรื่องการใช้ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง โดยระบุว่านายทะเบียนพรรคการเมือง เห็นว่าเป็นการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการเข้าใช้งานระบบ ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองและเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560 ข้อ 25 จึงข้อให้ดำเนินการดังนี้

1.พรรคการเมืองที่ได้รับรหัสผู้ใช้งานแล้ว ให้นำเข้าข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบการตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เพื่อให้ข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองเป็นปัจจุบัน

2.พรรคการเมืองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนผู้เข้าใช้งานและรับรหัสผู้ใช้งานระบบ ขอให้ติดต่อรับรหัสผู้ใช้งานและดำเนินการนำเข้าข้อมูลสมาชิกพรรคการเมืองในระบบตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

3.พรรคการเมืองใดที่ได้นำเข้าข้อมูลสมาชิกในระบบเรียบร้อยแล้วและมีความจำเป็นที่จะขอเพิ่มรหัสผู้ใช้งานเพิ่มเติม ให้มีหนังสือแจ้งความประสงค์พร้อมเอกสารใบลงทะเบียนขอเข้าใช้งานโดยนายทะเบียนพรรคการเมืองจะพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงินไข ดังนี้

พรรคการเมืองจะต้องดำเนินการนำเข้าข้อมูลจากรหัสผู้ใช้ที่ได้รับไปก่อนหน้านี้แล้วปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีข้อมูลที่จะนำเข้าเป็นจำนวนมาก โดยนายทะเบียนพรรคการเมืองจะได้ตรวจสอบจากการใช้งานจริงว่า มีเหตุสมควรเพิ่มรหัสผู้ใช้งานให้กับพรรคการเมืองนั้นหรือไม่, พรรคการเมืองจะต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลสมาชิกที่นำเข้าว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย ตระหนักถึงการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากมีรหัสผู้ใช้งานมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองพร้อมกันหลายรหัสของผู้ใช้ อาจทำให้ประสิทธิภาพของระบบล่าช้าลง หรือมีปัญหากับระบบได้ นายทะเบียนพรรคการเมืองจึงขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดช่วงเวลาการเข้าใช้งาน หรือปรับลดรหัสผู้ใช้งานในส่วนที่เพิ่มขึ้น หากพบว่าการใช้งานดังกล่าวมีผลกระทบกับระบบ โดยจะแจ้งให้ทุกพรรคการเมืองทราบด้วยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

กลับขึ้นด้านบน