อภ.เล็งของบ 120 ล้านบาทปลูก "กัญชา" เพื่อวิจัยทางการแพทย์

อภ.เล็งของบ 120 ล้านบาทปลูก "กัญชา" เพื่อวิจัยทางการแพทย์

อภ.เล็งของบ 120 ล้านบาทปลูก "กัญชา" เพื่อวิจัยทางการแพทย์

รูปข่าว : อภ.เล็งของบ 120 ล้านบาทปลูก "กัญชา" เพื่อวิจัยทางการแพทย์

องค์การเภสัชกรรม เตรียมเสนอขออนุมัติงบปลูกกัญชาเพื่อวิจัย-อุตสาหกรรม ระยะเร่งด่วน 10 ล้านบาท และระยะยาว 120 ล้านบาทให้บอร์ดอภ.เห็นชอบในสัปดาห์หน้า ขณะที่สนช.ขอเลื่อนนัดให้กลุ่มไบโอไทย เข้าหารือ

วันนี้ (7 ธ.ค.2561) เภสัชกรหญิงนันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม หรือ อภ. กล่าวถึงถึงความคืบหน้าการจัดทำพื้นที่ปลูกกัญชาระยะเร่งด่วนว่า อภ.ได้ประชุมเพื่อจัดทำข้อมูล แผนการดำเนินงาน และงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมพิจารณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้า

โดยจะเสนอทั้งในส่วนของการปลูกกัญชาระยะเร่งด่วนงบประมาณ 10 ล้านบาท และการปลูกและสกัด ในระดับกึ่งอุตสาหกรรม งบประมาณ 120 ล้านบาท ซึ่งหลักๆ ที่จะเสนอให้พิจารณา คือ การทำระดับกึ่งอุตสาหกรรม ซึ่งจะดำเนินการบนชั้นดาดฟ้าของอาคารแห่งหนึ่งในโรงงานผลิตยารังสิต

ส่วนการจัดทำพื้นที่ปลูกกัญชาเร่งด่วนนั้น เมื่อวันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา อภ.ได้เชิญทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) มาตรวจสอบสถานที่ที่จะใช้ปลูกแล้ว และก็ได้รับคำแนะนำจาก อย. เรียบ ร้อยแล้วว่า จะต้องมีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยอย่างไรเช่น ต้องติดตั้งกล้องวงจรปิดจุดไหน หรือจุดใดที่จะต้องมีการสแกนนิ้วในการเข้าออกพื้นที่เป็นต้น
 
ขณะนี้อยู่ระหว่างที่อภ.กำลังปรับปรุงสถานที่ให้เป็นไปตามที่ อย.เสนอ และจะเชิญ อย.มาตรวจสอบอีกครั้งว่าเซึ่งหากผ่านก็สามารถเสนอคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษพิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการปลูกได้ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะมีการประชุมทุกเดือน ซึ่งคิดว่าไม่น่าจะทันภายในธ.ค.นี้ แต่น่าจะเสนอทันภายใน ม.ค.2562 ส่วนเป้าหมายในการสกัดกัญชายังคงเป็นไปตามเดิม

 

ไบโอไทยเลื่อนเข้าให้ข้อมูลสนช.สัปดาห์หน้า


ขณะที่นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผู้อำนวยการมูลนิธิชีววิถี หรือไบโอไทย ระบุว่า ก่อนหน้านี้ทางสภานิติ บัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้เชิญทางภาคประชาสังคมเพื่อเข้าหารือ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิบัตรกัญชาวันนี้ เนื่องจากยังมีข้อกังวลว่า เมื่อมีการผลักดันจนออกประมวลกฎหมายยาเสพติดฯ อาจติดขัดตรงปัญหาสิทธิบัตรกัญชาที่ให้ต่างชาติ และสุ่มเสี่ยงนักวิจัยไทย จะไม่สามารถพัฒนาและผลิตออกมาเป็นยาได้ แต่จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่างชาติแทน แต่ทาง สนช.ประสานขอเลื่อนนัดหารือไปก่อนในสัปดาห์หน้า ยังไม่กำหนดวัน ทำให้ทางเครือข่ายฯเสียดาย เพราะเตรียมข้อมูลเพื่อให้สนช.ดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้อง และไม่หลงเชื่อข้อมูลจากบางกลุ่มที่อาจทำให้ประเทศชาติ เสียประโยชน์


จะขอให้ สนช. เสนอกรมทรัพย์สินทางปัญญาแก้ไขเพิ่มเติมในร่างพ.ร.บ.สิทธิบัตรฯ ที่กำลังจะแก้ไข และใครก็ตามไม่ใช่แค่บริษัทต่างชาติเท่านั้น หากต้องการขอยื่นจดสิทธิบัตรต้องระบุที่มาให้ชัดเจน


ส่วนอีกเรื่องที่อยากฝากอีกเรื่องคือ ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ยังไม่แน่ชัดว่า จะมีช่องอนุญาตให้หมอยาใช้ได้หรือไม่หรืออนุญาตให้มีการปลูกได้มากน้อยแค่ไหน ตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่หลายคนสงสัย ตรงนี้หากได้เข้าหารือกับทาง สนช.ก็จะมีการสอบถามเรื่องนี้เช่นกัน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม.ไฟเขียว " กัญชา" สู่เส้นทางการแพทย์-ทดลอง 5 ปี

ผลิตยาไม่ได้ ! ผลตรวจกัญชาของกลางเจอ "ยาฆ่าแมลง-โลหะหนัก"

 

 

กลับขึ้นด้านบน