"เกี่ยวข้าวก่อนช้าง” เรียนรู้พฤติกรรมช้าง-ปรับพฤติกรรมคน

"เกี่ยวข้าวก่อนช้าง” เรียนรู้พฤติกรรมช้าง-ปรับพฤติกรรมคน

"เกี่ยวข้าวก่อนช้าง” เรียนรู้พฤติกรรมช้าง-ปรับพฤติกรรมคน

รูปข่าว : "เกี่ยวข้าวก่อนช้าง” เรียนรู้พฤติกรรมช้าง-ปรับพฤติกรรมคน

กรมอุทยานฯแก้ปัญหาช้างป่า บุกพื้นที่นาข้าวชุมชนใกล้เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ โดยจัดโครงการเกี่ยวข้าวก่อนช้าง โดยมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อาสาสมัครช่วยกันเกี่ยวข้าว พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างลดความขัดแย้ง

วานนี้ (8 ธ.ค.2561) นายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานฯ ร่วมกับชมรมคนรักษ์สัตว์-ป่า กลุ่มเพื่อนทับลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กลุ่มชุมชนอาสาเฝ้าระวังช้างป่าดงใหญ่ และบริษัททีวีบูรพา ได้ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าว ที่บ้านหนองบอน ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เพื่อแก้ปัญ หาชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว

เนื่องจากหลายปีที่ผ่านมา ชาวนาประสบปัญหาช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ บุกรุกเข้าพื้นที่เกษตรกรรม สร้างความเสียหายให้กับพืชผลและนาข้าว โดยเฉพาะนาข้าวในฤดูกาลเก็บเกี่ยว  จึงทำโครงการเกี่ยวข้าวก่อนช้าง โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ช่วยชาวบ้านเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ทันก่อนช้างเข้าบุกรุกพื้นที่รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยระหว่างคนกับช้าง

 

 

นายสมส่วน รักสัตย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าร่วมกับชาวบ้าน ลงเก็บเกี่ยวข้าวจนถึงวันที่ 10 ธ.ค.นี้ รวมทั้งออกเยี่ยมชมวิถีชาวบ้านตามไร่นาและสวนที่อยู่ในแนวป่าดงใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า และพูดคุยเกี่ยวกับพฤติกรรมของช้างป่า ให้ชาวบ้านมีความระมัดระวังในการอยู่ร่วม และเข้าใจในสถานการณ์ช้างป่าที่เกิดขึ้น

โดยเน้นหลักการกลัวช้างป่าและเฝ้าช้างป่าอย่างไรให้ปลอดภัย เพื่อนำมาสู่การปรับตัวและการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า

ทั้งนี้โครงการเกี่ยวข้าวก่อนช้าง เป็นหนึ่งในวิธีการเรียนรู้ และปรับวิถีชีวิตของประชาชนที่ได้รับผลกระทบกับช้างป่าให้สามารถลดปัญหาเหล่านี้ลงได้และได้ผลสำเร็จ ซึ่งแผนการดำเนินงานต่อไปเราอาจทำเป็นประจำทุกปี หรืออาจเป็นกิจกรรมหลักของจังหวัดบุรีรัมย์

โดยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ต้องการรณรงค์ให้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่มีผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เกษตร กรรม เช่น ช้างป่าที่ออกมาหาอาหารนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ลิง และเงินตัวทองที่ออกมาตามชุมชนเมืองเป้าหมายของกรมอุทยาน ต้องการให้ชุมชน และสัตว์ป่าดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัย 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน