ปฏิรูป "ชุดสิทธิประโยชน์" 3 กองทุนสุขภาพ ยืนยันสิทธิไม่ลด

ปฏิรูป "ชุดสิทธิประโยชน์" 3 กองทุนสุขภาพ ยืนยันสิทธิไม่ลด

ปฏิรูป "ชุดสิทธิประโยชน์" 3 กองทุนสุขภาพ ยืนยันสิทธิไม่ลด

รูปข่าว : ปฏิรูป "ชุดสิทธิประโยชน์" 3 กองทุนสุขภาพ ยืนยันสิทธิไม่ลด

การจัดทำชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม ในระบบหลักประกันสุขภาพ 3 กองทุน ขณะนี้มีคืบหน้าแล้วร้อยละ 90 โดยสิทธิประโยชน์เดิมจะไม่ลดลง พร้อมเตรียมเชิญทั้ง 3 กองทุนหารือ ทำประชาพิจารณ์ครั้งใหญ่เร็วๆ นี้

วันนี้ (12 ธ.ค.2561) ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบสาธารณสุข ด้านการคลังสุขภาพและระบบหลักประกันสุขภาพ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม ในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยระบุว่า ขณะนี้การกำหนดชุดสิทธิประโยชน์หลักและชุดสิทธิประโยชน์เสริม คืบหน้าแล้วกว่า ร้อยละ 90 แต่ยังเหลือการลงรายละเอียดอยู่


ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ต่างๆ ของแต่ละกองทุนมีเป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องนำออกมาดูทั้งหมด ทั้งบัตรทอง ข้าราชการ และประกันสังคม แล้วเลือกดูรายการที่มีความเหมือน มีความสำคัญ และมีความจำเป็น นำมากำหนดเป็นชุดสิทธิประโยชน์หลัก ส่วนสิทธิประโยชน์ที่เหลือจะกลายเป็นชุดสิทธิประโยชน์เสริม ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้ประชาชนไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

ส่วนการกำหนดชุดสิทธิประโยชน์จะต้องได้รับสิทธิต่างๆ ไม่น้อยกว่าที่เคยได้รับ แต่บางอย่างอาจได้รับมากกว่าเดิม เนื่องจากปรับการบริหารจัดการหรือรูปแบบ ทำให้ได้รับการดูแลที่ดีขึ้น


หลังจากกำหนดแล้วเสร็จจะส่งกลับไปให้แต่ละกองทุนสุขภาพพิจารณา ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีการประชุมหารือใหญ่มาแล้ว 1 ครั้ง หลังจากนั้นจะเชิญทั้ง 3 กองทุนมาทำประชาพิจารณ์ใหญ่อีกครั้งว่าเห็นด้วยหรือไม่ ซึ่งหากเห็นด้วยตามนี้ แต่ละกองทุนก็นำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของบอร์ดแต่ละกองทุน เห็นชอบในการพิจารณา นำมาประกาศใช้ได้ทันที ซึ่งทั้งหมดจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด แต่คงไม่ทันในช่วงปีใหม่ 2562

สำหรับสิทธิประโยชน์หลักจะแบ่งออกเป็นกลุ่มเป็นหมวด โดยยึดเอาตาม 5 กลุ่มวัยเป็นสำคัญ คือ ตั้งแต่ก่อนคลอด เด็กเล็ก เด็กโต วัยทำงาน และผู้สูงอายุ 

 

 

กลับขึ้นด้านบน