นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็กปี 2562

นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็กปี 2562

นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็กปี 2562

รูปข่าว : นายกฯ มอบคำขวัญวันเด็กปี 2562

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 จาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันนี้ (14 ธ.ค.2561) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” สำหรับวันเด็กปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 12 ม.ค.2562

 

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีสารถึงเด็กๆ ว่า เด็กและเยาชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล

พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิด และทำสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดี ของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลก ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โดยคำขวัญที่มอบให้ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคน น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม

รวมทั้งตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองด้วยใจที่รัก และยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หมั่นพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารรถอยู่เสมอ เมื่อเด็กและเยาวชนมีจิตอันเป็นสาธารณะประกอบกับความรู้ความสามารถแล้ว ก็จะสามารถปฏิบัติตนให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเอง และประเทศชาติต่อไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน