เดินหน้ากัญชาในไทย เร่งปลูก-พัฒนาสายพันธุ์-ขยายสู่อุตสาหกรรม

เดินหน้ากัญชาในไทย เร่งปลูก-พัฒนาสายพันธุ์-ขยายสู่อุตสาหกรรม

เดินหน้ากัญชาในไทย เร่งปลูก-พัฒนาสายพันธุ์-ขยายสู่อุตสาหกรรม

รูปข่าว : เดินหน้ากัญชาในไทย เร่งปลูก-พัฒนาสายพันธุ์-ขยายสู่อุตสาหกรรม

คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมเร่งปลูกกัญชาสายพันธุ์ลูกผสม เพื่อนำมาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาสำหรับการศึกษาทางคลินิกให้ได้ภายในเดือน พ.ค.2562 หลังกัญชาของกลาง พบสารปนเปื้อนสูงกว่ามาตรฐาน ไม่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบได้

วันนี้ (17 ธ.ค.2561) นพ.โสภณ  เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม ระบุว่า ได้ดำเนินโครงการผลิตสารสกัดต้นแบบกัญชาทางการแพทย์ เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ยาสมุนไพรในประเทศ ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ และเพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพในราคาที่เหมาะสม ซึ่งโครงการแบ่งการดำเนินการออกเป็น 3 ระยะ

ระยะแรก เป็นการวิจัยพัฒนาการสกัดและผลิตภัณฑ์จากกัญชาของกลาง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ยาจากกัญชาสำหรับการศึกษาทางคลินิกเบื้องต้นในเดือน พ.ค.ปีหน้า แต่เนื่องจากกัญชาของกลาง มีปริมาณสารปนเปื้อนสูงกว่ามาตรฐาน ทำให้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบได้ จึงต้องเร่งปลูกกัญชาสายพันธุ์ลูกผสม ภายในอาคารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุง พัฒนาสายพันธุ์กัญชาให้ผลิตสารสำคัญได้ในปริมาณสูงและสามารถปลูกลงแปลงได้ รวมทั้งขยายกำลังการผลิตสารสกัดเป็นระดับกึ่งอุตสาหกรรม โดยใช้พื้นที่ชั้นดาดฟ้าและชั้น 1 อาคารผลิตหลังใหม่ ฝ่ายเภสัชเคมีภัณฑ์ องค์การเภสัชกรรม อ.ธัญบุรี และระยะที่ 3 เป็นการขยายขนาดการปลูกและการผลิตสารสกัดกัญชาสู่ระดับอุตสาหกรรม โดยใช้พื้นที่ขององค์การเภสัชกรรม อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี

 

กลับขึ้นด้านบน