แอปพลิเคชัน 3 มิติเสมือนจริงพาเที่ยว "พะเยา”

แอปพลิเคชัน 3 มิติเสมือนจริงพาเที่ยว "พะเยา”

แอปพลิเคชัน 3 มิติเสมือนจริงพาเที่ยว "พะเยา”

เรียนรู้พะเยา ผ่านแอปพลิเคชันกว๊านพะเยา “KWAN PHAYAO” คู่มือนักท่องเที่ยวแนวใหม่ด้วยระบบ AR จำลองภาพเสมือนจริง ช่วยสร้างสีสัน และซึมซับวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชุมชนผ่านสมาร์ตโฟน และหนังสือแนะนำการท่องเที่ยว พร้อมเปิดใช้งาน 25 ม.ค.2562

รูปข่าว : แอปพลิเคชัน 3 มิติเสมือนจริงพาเที่ยว "พะเยา”

ทำอย่างไรจะให้คนอยู่พะเยานานขึ้นเพราะ90% คนมาเที่ยวกว้านพะเยาแค่เป็นจุดเช็กอิน

ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา บอกว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาพะเยา เพื่อเป็นทางผ่านไปท่องเที่ยวที่ จ.เชียงราย มากกว่าที่พักค้างเพื่อท่องเที่ยวในพื้นที่ และส่วนมากยังรู้จักแค่กว๊านพะเยา เพื่อถ่ายรูปและเช็กอินการเดินทาง ไม่ได้อยู่สัมผัสวิถีชีวิตหรือเรียนรู้การท่องเที่ยวในแหล่งอื่น

ปัจจุบันพะเยา มีนักท่องเที่ยวประมาณ 600,000 คนต่อปี มีอัตราการเติบโตร้อยละ 7-8 ต่อปี ซึ่งศักยภาพและโครงสร้างพื้นฐานของพะเยาสามารถรองรับภาคท่องเที่ยวได้อีก ดังนั้นจึงตั้งเป้าเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในอีก 8 ปีข้างหน้าให้ได้ 1.2 -1.5 ล้านคนต่อปี หรือมีอัตราการเติบโตให้ได้ร้อยละ 15 ต่อปี อยู่ในอัตราการเติบโตแบบก้าวหน้า

 

หลังปีนี้จะดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะยุโรปได้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพะเยา สามารถเลี้ยงตัวเองได้จากศักยภาพการท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม โบราณสถาน การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวิถีชุมชน

ขณะเดียวกันแนวคิดในการพัฒนาพะเยาอย่างยั่งยืน สนองนโยบายรัฐบาลเรื่องการท่องเที่ยววิถีไทย ทำให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา ริเริ่มโครงการพัฒนา แอปพลิเคชันกว๊านพะเยา “KWAN PHAYAO” ขึ้นมา เพื่อเป็นตัวช่วยที่บอกเล่าเรื่องราวของกว๊านพะเยา และชุมชนโดยรอบในทุกมิติ ในลักษณะของภาพสามมิติ แอปพลิเคชัน จะเป็นตัวกลางช่วยประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวได้อย่างมีจินตนาการ


ภาพสามมิติ จะสร้างภาพที่มองไม่เห็นให้กลับมา เห็นภาพบางวัดในพื้นที่เดิมลอยอยู่บนท้องน้ำ มันเป็นการสร้างจินตนาการ เพราะถ้าเรามีจินตนาการจะย้อนกลับไปดูอดีตและศึกษากว๊านพะเยาว่าเคยเป็นอย่างไร

รู้อดีตสู่จินตนาการอนาคตรักษาพะเยา


นายณรงค์ศักดิ์ บอกว่า การเปิดเป็นแอปพลิเคชั่นจะเป็นสื่อกลางเรียนรู้ โดยเฉพาะกุศโลบายที่อยากให้ชุมชนทั้ง 17 แห่งรอบกว๊านพะเยา รู้และเข้าใจชุมชนของตัวเอง เพื่อดูแลอนุรักษ์อย่างยั่งยืน เพราะถ้าเข้าใจบริบทว่าบ้านของตัวเองมีประวัติความเป็นมาอย่างไร และช่วยเติมเต็มในลักษณะที่ว่า เล่าสู่กันฟัง

อยากให้คนในชุมชนสนใจศึกษาชุมชนเล่าเรื่องและบอกในสิ่งที่ภูมิใจให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ถ้าทำได้แล้วระยะหนึ่ง เกิดประโยชนต่อการท่องเทียวพะเยาจะขยายสร้าง แอปพลิเคชันในแต่ละชุมชน

 


ผมไม่ต้องพัฒนาพะเยาแบบก้าวกระโดด แต่ต้องการพัฒนาแบบยั่งยืน เพราะไม่อยากให้พังแบบเมืองปาย อยากทำให้เป็นเมืองแบบชิลๆ ที่ใครมาแล้วต้องหลงรัก นักท่องเที่ยวได้เห็นดำรงชีวิตของคนพะเยาแบบชาวบ้าน จับปลามีความงดงามในชีวิตของเขา

โดยเขามั่นใจว่า ภายใน 5 ปี การท่องเที่ยวของพะเยาจะเติบโตได้ถึง 1 ล้านคน โดยเตรียมจะนำสินค้าเกษตร เข้าสู่โรงงานแปรรูปสินค้าโอทอป โดยเฉพาะแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลาจากกว๊านพะเยา ที่ขึ้นชื่อ และจะรณรงค์ให้เกษตรหันมาปลูกกาแฟในพื้นที่ทดแทนการนำเข้ากาแฟจาก ประเทศลาว มาสร้างรายได้หลักให้พื้นที่

สนุกเสมือนโลกจำลองในอดีต


นายพงษ์สิทธิ์ ผ่องเวกา นักพัฒนาแอปพลิเคชั่น  KWAN PHAYAO บอกว่า การโครงการสื่อประชาสัม พันธ์การท่องเที่ยวกว๊านพะเยาด้วยเทคโนโลยี แอปพลิเคชัน และ Augmented Reality (Application AR)” เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวกว๊านพะเยา และใช้เสริมการท่องเที่ยวให้ตื่นเต้น และน่าสนใจมาเรียนรู้

เนื้อหาระบุสถานที่ท่องเที่ยว 4 ด้าน คือ สถานที่ท่องเที่ยวด้านธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ประเพณีวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องเล่าและตํานาน ที่สะท้อนถึงบรรยากาศความสวยงามของกว๊านพะเยาในอดีตผ่านพิกัดระบุตําแหน่งจีพีเอส และ AR Marker ซึ่งได้เริ่มนำมาให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวใช้แล้ว

 

 

เขา บอกว่า การพัฒนาต้องเริ่มจากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และสถานที่สำคัญของพะเยา สิ่งทีเราคิดว่ามหัศจรรย์และน่าสนใจมากที่สุดคือวัดจมน้ำ และตำนานพญานาคที่สามรถเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ และสะดือกว้าน ตามความเชื่อชาวบ้านว่าจุดลึกที่สุด และอยากแนนให้ไปท่องเที่ยวตรงนี้

เนื่องจากการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ใช้เวลา 1-2 ปี เพราะเราไม่สามารถตอบๆได้ว่าจริงหรือไม่จริง และต่อให้แอปพลิเคชัน ออกมาแล้ว แต่ความถูกต้องขอข้อมูลตอบไมได้ 100% ว่าใช่ไม่ใช่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาปรับปรุง และเพิ่มเติมข้อมูลในอนาคต เพื่อให้แอปพลิเคชันมีความยั่งยืน


สิ่งที่เราเห็น ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้าง วัดเป็นสมมติฐานของนักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้าน แต่เป็นเสน่ห์ที่บอกว่าสนุก และทำให้คนที่ไม่เคยเห็นได้เห็น

 

หลังจากปลายเดือน ม.ค.2562 เมื่อแอปพลิเคชันสามารถใช้งานในสมาร์ตโฟน ทั้งระบบไอโอเอส และแอนดรอยด์แล้วเสร็จ และจะมีคู่มือนำเที่ยวแจกตามศูนย์บริการการท่องเที่ยวในพะเยา และแม้ว่าจะไม่ได้มาในสถานที่จริง แต่ถ้าแค่สแกน AR Marker จากหนังสือที่แจกไว้ก็จะเสมือนได้อยู่ในสถานที่นั้นๆ

เชื่อว่าแอปพลิเคชัน KWAN PHAYAO จะทำให้คนนิยมมาเที่ยวพะเยามากขึ้น เพราะหลายคนอาจรู้ว่าแค่กว้านพะเยา มีความสวยงามมาชมพระอาทิตย์ขึ้น พระอาทิตย์ตกดิน แต่บางคนอาจยังไม่เคยลงมานั่งเรือเลย หรือแค่นั่งเรือข้ามฟากไปไหว้พระ แต่ไม่รู้ว่ารอบกว๊านพะเยา ยังมีชุมชนรายรอบมีชีวิตที่เรียบง่าย โดยแอปพลิเคชันจะพาไปถึงชุมชนโดยรอบ

วาดฝันสู่เมืองท่องเที่ยวยั่งยืน

ขณะที่ตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว น.ส.มะลิวรรณ ดวงก้อน บอกว่า ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวแค่แวะไหว้วัดหลวง และมากว๊านพะเยาแค่ 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมงก็เดินทางกลับ ไม่ถึงหนึ่งวันก็กลับไปเที่ยวเชียงรายต่อ

พะเยาเป็นแค่เมืองผ่านไม่มีกิจกรรม ถ้ามีแอปพลิเคชันแบบนี้จะช่วยเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวได้เยอะ 

เท่าที่ลองทดลองไปใช้แอปพลิเคชันตามทริปที่ลงไปในกว๊านพะเยาล่องเรือไปตามจุดต่างๆ  รู้สึกว่าตื่นเต้น สนุกและมีความแปลกใหม่ เราเห็นพระพุทธรูปลอยน้ำ เราเห็นพญานาค เห็นวัดติโลกอาราม มันน่าสนใจว่าพอกดดูตรงสถานที่ แต่ละจุดจะเห็นภาพเสมือนจริง เชื่อว่านักท่องเที่ยวก็น่าจะชอบ

 

 

อยากให้โปรโมทและจุดไหนเที่ยวได้บ้าง เป็นแผ่นประชาสัมพันธ์ในเมือง และนอกเมืองตรงไหนเที่ยวได้บ้าง ผู้ประกอบการก็พร้อมที่จะช่วยโปรโมท และอยากเชิญชวนให้คนมาเที่ยวพะเยา โดยเฉพาะช่วงปีใหม่อากาศดี 

ปัจจุบันแอปพลิเคชันกว๊านพะเยา “KWAN PHAYAO” ป้อนข้อมูลจุดท่องเที่ยวรูปแบบโมเดล 3 มิติจำนวน 15 จุด และรูปแบบวีดีโอ 10 จุดกระจายตามจุดต่างในกว๊านพะเยาและชุมชนโดยรอบ ซึ่งมีทั้งอนุสาวรีย์พญางำเมือง วัดศรีโคมคำ หรือวัดพระเจ้าตนหลวง วัดอนาลโยพิทยาราม วัดติโลกอาราม พญานาคกว๊านพะเยา โบราณสถานบ้านร่องไฮ พระพุทธรูปปางลีลาวดี สะดือกว๊านพะเยา ชุมชนประมงพื้นบ้าน ทุ่งบัวหลวง และท่าเรือโบราณ

โดยสามารถดาวน์โหลด “KWAN PHAYAO” ผ่านระบบไอโอเอส และแอนดรอยด์ และจะเปิดพร้อมใช้งานวันที่ 25 ม.ค.2562

 

 

กลับขึ้นด้านบน