มรภ."สวนสุนันทา" คว้ารางวัล “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม”

มรภ."สวนสุนันทา" คว้ารางวัล “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม”

มรภ."สวนสุนันทา" คว้ารางวัล “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม”

รูปข่าว : มรภ."สวนสุนันทา" คว้ารางวัล “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม”

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ประกาศผลการประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้รางวัลที่ 1 รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยบูรพา

เมื่อวันที่ (19 ธ.ค. 2561) ที่สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ประกาศผลการประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้จัดทำเว็บไซต์ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณและมีแผนการประชาสัมพันธ์และการตลาดสำหรับเว็บไซต์ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม

โดยทางสมาคมได้รับการสนับสนุนในการจัดงานและรางวัลหลักจาก บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยในปีนี้มีการส่งผลงานเข้าประกวด 7 มหาวิทยาลัย 8 เว็บไซต์

สำหรับรายชื่อผลการตัดสิน ประกวดรางวัลและโล่เกียรติยศ “เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม” ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2561 มีดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา www.SunandhaNews.com

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย www.genzee.co และมหาวิทยาลัยบูรพา www.coconews.in.th

สำหรับการตัดสิน "เว็บไซต์ข่าวฝึกปฏิบัติยอดเยี่ยม" ระดับอุดมศึกษา ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
นายก้าวโรจน์ สุตาภัคดี
อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ
นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล
นายระวี ตะวันธรงค์

กลับขึ้นด้านบน