"คุณปู่-คุณย่า" รับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย

"คุณปู่-คุณย่า" รับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย

"คุณปู่-คุณย่า" รับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย

รูปข่าว : "คุณปู่-คุณย่า" รับปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย

นักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เข้าพิธีรับมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย เนื่องในโอกาสจบหลักสูตรการศึกษาประจำปี 2561 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

วันนี้ (21 ธ.ค.61) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักเรียนโรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย เทศบาลตำบลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 336 คน เข้าพิธีรับมอบประกาศนียบัตรปริญญาชีวิตบัณฑิตปัจฉิมวัย เนื่องในโอกาสจบหลักสูตรการศึกษาประจำปี 2561 จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบ

 โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัย จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและถ่ายทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้สูงอายุ ตามแนวคิด "ถ่ายทอดภูมิปัญญา ศึกษาเทคโนโลยี แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ "

 

โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยเปิดทำการเรียนการสอนทุกวันพุธ มีผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปสมัครเข้ารับศึกษาจำนวน 336 คน เป็นชาย 78 คน หญิง 258 คน โดยรวมอายุของนักเรียนทั้งหมด 20357 ปี และผู้ที่มีอายุมากที่สุด 95 ปี คือนางจันทร์ฟอง สุขสำราญ

 

กลับขึ้นด้านบน