แนะรัฐปฎิรูปนโยบายช่วยเหลือชาวนา ลดอุดหนุนระยะสั้น

แนะรัฐปฎิรูปนโยบายช่วยเหลือชาวนา ลดอุดหนุนระยะสั้น

แนะรัฐปฎิรูปนโยบายช่วยเหลือชาวนา ลดอุดหนุนระยะสั้น

รูปข่าว : แนะรัฐปฎิรูปนโยบายช่วยเหลือชาวนา ลดอุดหนุนระยะสั้น

นักวิชาการทีดีอาร์ไอ แนะรัฐปฎิรูปนโยบายการช่วยเหลือชาวนา ลดเรื่องการอุดหนุนระยะสั้นมุ่งแก้ปัญหาระยะยาว โดยมองว่า รัฐบาลประยุทธ์ รัฐบาลอภิสิทธิ์ และรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ต่างใช้เงินอุดหนุนจำนวนมหาศาล แต่ไม่ได้สร้างความยั่งยืน และชาวนายังไม่พ้นความยากจน

จากนโยบายช่วยเหลือชาวนาในหลายรัฐบาลที่เน้นการอุดหนุนทั้งโครงการรับจำนำข้าว โครงการประกันรายได้ ทำให้ รศ.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ระบุว่า เป็นการช่วยเหลือระยะสั้น โดยพบว่ารายได้ในภาคเกษตรต่างจากภาคอื่น 2 เท่า และชาวนาส่วนใหญ่ยังคงเป็นหนี้

โครงการรับจำนำข้าวสมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใช้เงินกว่า 1 ล้านล้านบาท โครงการประกันรายได้ของนายอภิสิทธิ เวชชาชีวะ ใช้เงินกว่า 100,000 ล้าน รวมไปถึงการอุดหนุน จ่ายเงินไร่ละ 1,500 บาท โครงการรับจำนำยุ้งฉาง ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้เงินไปกว่า 120,000 ล้านบาท แต่ไม่ได้สร้างความยั่งยืนให้มีรายได้ดีขึ้นและยังเสนอให้รัฐเพิ่มสัดส่วนการวิจัยข้าว เพื่อเกิดการพัฒนาข้าวให้มีคุณภาพสูงขึ้น เพราะปัจจุบันไทยมีค่าใช้จ่ายด้านวิจัยเพียง 4 บาทต่อไร่ ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจ่ายอยู่ที่ 1,500 บาทต่อไร่

นายณรงค์ คงมาก เลขานุการนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ระบุว่า ต้องการให้รัฐบาลดูแลเรื่องต้นทุนเกษตรกรให้ถูกลง จะเป็นการสร้างความยั่งยืนให้ชาวนา เพราะช่วงที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า นโยบายช่วยเหลือของหลายรัฐบาลไม่ทำให้ชาวนาหลุดพ้นจากเป็นหนี้ และเกษตรกรส่วนมากอยู่ระหว่างการเข้าโครงการพักชำระหนี้และประนอมหนี้จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ซึ่งทำให้ยังไม่ผิดนัดชำระ แต่หากไม่มีการผ่อนผัน เกษตรกรกว่าครึ่งอาจจะถูกฟ้องร้องได้

กลับขึ้นด้านบน