กสร.คาดปี 62 ธุรกิจ "ทีวี-เช่าดีวีดี" ส่อถูกเลิกจ้างเพิ่ม

กสร.คาดปี 62 ธุรกิจ "ทีวี-เช่าดีวีดี" ส่อถูกเลิกจ้างเพิ่ม

กสร.คาดปี 62 ธุรกิจ "ทีวี-เช่าดีวีดี" ส่อถูกเลิกจ้างเพิ่ม

รูปข่าว : กสร.คาดปี 62 ธุรกิจ "ทีวี-เช่าดีวีดี" ส่อถูกเลิกจ้างเพิ่ม

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คาดการณ์แนวโน้มการจ้างงานในปี 2562 ว่า ธุรกิจอุตสาหกรรมทีวี ทีวีดิจิทัล ธุรกิจและจำหน่ายหรือให้เช่าซีดี และดีวีดี จะมีการเลิกจ้างเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีมาใช้แรงงานคน

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงสถานการณ์ด้านแรงงาน ปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - วันที่ 31 พ.ย.ว่า ข้อพิพาทแรงงานในปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อพิพาทแรงงาน 44 แห่ง ลูกจ้างเกี่ยวข้อง 37,830 คน ขณะที่ในปี 2560 มีข้อพิพาทแรงงาน 59 แห่ง ลูกจ้าง 57,425 คน ได้ดำเนินการให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ เป็นเงิน 33,415 ล้านบาท สำหรับสถานการณ์การเลิกจ้างในปี 2561 พบว่าใกล้เคียงกับปี 2560 จากข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา 33 พบว่าในปี 2561 มีการเลิกจ้าง 259,770 คน

ขณะที่ปี 2560 มีการเลิกจ้าง 255,385 คน เมื่อพิจารณาจากข้อมูลผู้ประกันตนที่เข้าสู่มาตรา 33 กับผู้ถูกเลิกจ้าง พบว่ามีสัดส่วนไม่แตกต่างกัน มีจำนวนลูกจ้างเข้าและออกจากระบบประกันสังคมเฉลี่ยประมาณ 23,000 คนต่อเดือนเท่าๆ กัน และเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลการเลิกจ้างตามประเภทกิจการ พบว่ากิจการที่มีการเลิกจ้างเพิ่มสูงขึ้น 3 อันดับแรก ได้แก่ เกษตรกรรม การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

นายวิวัฒน์ กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มการจ้างงานในปี 2562 คาดการณ์ว่าอาจมีการเลิกจ้างเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเภทกิจการที่นำเทคโนโลยี AI เข้ามาทำงานแทนกำลังแรงงานมากขึ้น อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรมทีวี ทีวีดิจิทัล ธุรกิจและจำหน่ายหรือให้เช่าซีดี และดีวีดี เป็นต้น

จากการเฝ้าติดตามธุรกิจดังกล่าวในเบื้องต้นพบว่า นายจ้างที่มีการปรับโครงสร้างกิจการ หรือเลิกจ้างลูกจ้างส่วนใหญ่ จะจัดทำโครงการสมัครใจลาออกและให้สิทธิประโยชน์ให้กับลูกจ้างสูงกว่าสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กสร.ได้ส่งเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

 

กลับขึ้นด้านบน