Egg board เคาะวิธีแก้ราคาไข่ เร่งส่งออก- ปลดแม่ไก่-กินไข่เพิ่ม

Egg board เคาะวิธีแก้ราคาไข่ เร่งส่งออก- ปลดแม่ไก่-กินไข่เพิ่ม

Egg board เคาะวิธีแก้ราคาไข่ เร่งส่งออก- ปลดแม่ไก่-กินไข่เพิ่ม

รูปข่าว : Egg board เคาะวิธีแก้ราคาไข่ เร่งส่งออก- ปลดแม่ไก่-กินไข่เพิ่ม

ที่ประชุมเอ้กบอร์ดมีมติแก้ปัญหาราคาตกต่ำ เร่งส่งออกไข่ไก่ ปลดระวางแม่ไก่ยืนกรง ควบคุมพ่อแม่พันธุ์ และรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟองต่อปี

วันนี้ (24 ธ.ค.2561) ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ Egg board ได้เห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ 3 ระยะ

ระยะสั้นจะเร่งผลักดันการส่งออก 30 ล้านฟอง โดยใช้เงินคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร หรือ คชก.ประมาณ 17 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเอกชนในการส่งออก

ระยะต่อมาเร่งปลดแม่ไก่ยืนกรง ซึ่งขณะนี้ปลดไปแล้ว 1 ล้าน 8 พันตัว พร้อมควบคุมพ่อแม่พันธุ์ ปู่ย่าพันธุ์ และรณรงค์บริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้นจากปีละ 220-240 เป็น 300 ฟองต่อปี

สำหรับปริมาณการลดจำนวนแม่ไก่ยืนกรง ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหาข้อมูลเพิ่ม เพื่อมาประกอบการพิจารณา เนื่องจากขณะนี้มีการขยายการเลี้ยงเพิ่มขึ้น จากการโครงการส่งเสริมภาครัฐ เช่น โครงการไทยนิยมยั่งยืน ทำให้เกษตรกรหันมาเลี้ยงไก่ไข่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการจะมีการพิจารณาอีกครั้ง ในวันที่ 15 มกราคม 2562

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ระบุว่า หลังจากมีไข่ไก่ล้นสต็อก 70 ล้านฟอง ส่งผลให้ราคาไข่ไก่ตกต่ำ ไข่คละหน้าฟาร์มขณะนี้อยู่ที่ฟองละ 2 บาท 30 สตางค์ แต่เกษตรกรต้องการให้อยู่ที่ฟองละ 2 บาท 80 สตางค์

โดยแนวทางแก้ปัญหาจะต้องนำไข่ไก่ส่วนเกิน กระจายผ่านโครงการธงฟ้าลดค่าครองชีพ 15 ล้านฟอง บรรจุแพ็คขนาด 10 ฟองขาย ราคา 20 บาท และระบายผ่านร้านธงฟ้าประชารัฐอีก 10 ล้านฟอง

ทั้งนี้ ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ มาจากการขยายการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น ไม่สอดคล้องกับความต้องการบริโภคและส่งออก โดยขณะนี้พบว่ามีแม่ไก่ยืนกรงสูงถึง 57 ล้านตัว ขณะที่ปริมาณที่เหมาะสมควรอยู่ที่ 48-52 ล้านตัว

นายวิชัย กล่าวว่า แม้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจะลดลง แต่ราคาขายปลีกกลับพบว่าไม่ลดลง ยังคงอยู่ที่ฟองละ 4 บาท ดังนั้นมาตรการดังกล่าวจะกดดันให้ราคาไข่ไก่ค้าปลีกปรับตัวลดลง

 

 

กลับขึ้นด้านบน