สักการะพระบรมสารีริกธาตุ-พระพุทธรูป 13 ชาติรับปีใหม่

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ-พระพุทธรูป 13 ชาติรับปีใหม่

สักการะพระบรมสารีริกธาตุ-พระพุทธรูป 13 ชาติรับปีใหม่

รูปข่าว : สักการะพระบรมสารีริกธาตุ-พระพุทธรูป 13 ชาติรับปีใหม่

กระทรวงวัฒนธรรมจัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจาก 13 ประเทศ จากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง เพื่อให้ประชาชนได้กราบสักการะในช่วงเทศกาลปีใหม่

วันนี้ (29 ธ.ค.2561) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เป็นประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปสำคัญลงจากภูเขาทอง ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และพระพุทธรูปสำคัญที่อัญเชิญมาจากประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาคือ ภูฏาน กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น อินโดนีเซีย อินเดีย ลาว มองโกเลีย เมียนมา สิงคโปร์ ศรีลังกา และเวียดนาม เพื่อให้ประชาชนสักการะในช่วงเทศกาลปีใหม่

โดยเมื่อเวลา 16.00 น. ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุออกมาจากพระบรมมหาราชวัง มายังลานพลับพลาเจษฎาบดินทร์ เมื่อรถยนต์อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุถึงหน้าลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ เจ้าพนักงานกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบนราชรถน้อย

 

ซึ่งก่อนเคลื่อนริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากไทย ญี่ปุ่น ศรีลังกา เมียนมาและอินเดีย พร้อมด้วยพระพุทธรูปสำคัญ 9 ประเทศ มีการแสดง “สิริมงคล วิถีไทย วิถีธรรม” เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยใช้เส้นทางจากลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ผ่านถนนราชดำเนิน อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แล้วเข้าสู่ท้องสนามหลวง ระหว่างเคลื่อนริ้วขบวนมีพุทธศาสนิกชนนั่งเป็นแถวรอรับพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมก้มลงกราบสักการะตลอดเส้นทาง

 

ทั้งนี้ พุทธศาสนิกชนสามารถสักการะพระบรมสารีริกธาตุได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธ.ค.2561 - 1 ม.ค.2562 ในการนี้ ประเทศไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ร่วมในริ้วขบวนเเละประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง จากนั้นจะอัญเชิญพระบรมสาริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจากต่างประเทศไปประดิษฐานให้ประชาชนสักการะบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ถึงวันที่ 6 ม.ค.2562

 

สำหรับริ้วขบวนพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญ 13 ขบวน ประกอบด้วย

ภูฏาน เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปดอร์เดนมาองค์ใหญ่ที่สุดในภูฏาน

กัมพูชา เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระองค์เจ๊ก-พระองค์จอม เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองประจำเมืองเสียมเรียบ

จีน เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปในวัดเส้าหลิน

อินเดีย เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธเมตตา พระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสมัยปาละ

อินโดนีเซีย เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปในบุโรพุทโร

ญี่ปุ่น เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปไดบุทสึ

สปป.ลาว เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระปางพุทธลาวัลย์

มองโกเลีย เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

เมียนมา เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระมหามัยมุนี พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่อง

สิงคโปร์ เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธศรีอริยเมตไตรย

ศรีลังกา เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปในวัดเกลานียาราชมหาวิหาร

เวียดนาม เป็นขบวนรถจำลองอัญเชิญพระพุทธรูปอมิตาภพุทธะ

และ ไทย อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่ประดิษฐาน ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง

 

 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน