สธ.ชวนทำบุญปีใหม่ บริจาคให้ รพ.ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

สธ.ชวนทำบุญปีใหม่ บริจาคให้ รพ.ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

สธ.ชวนทำบุญปีใหม่ บริจาคให้ รพ.ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

รูปข่าว : สธ.ชวนทำบุญปีใหม่ บริจาคให้ รพ.ลดหย่อนภาษี 2 เท่า

สธ.ร่วมกับกรมสรรพากร ชวนบริจาคเงินให้สถานพยาบาลมูลนิธิ หรือวัด เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แบบ "หนึ่งคนให้หลายคนรับ" และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า โดยสามารถบริจาคผ่านระบบ E-Donation ได้เพียงสแกน QR code

วันนี้ (2 ม.ค.2562) นพ.สุขุม  กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญสร้างกุศลรับปีใหม่ 2562 หรือโอกาสพิเศษต่างๆ เช่น วันคล้ายวันเกิด หรือทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับ ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่หนึ่งคนให้หลายคนรับ และเป็นการช่วยพัฒนาโรงพยาบาลให้มีเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันในการดูแลประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า


ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมสรรพากรออกแบบระบบ e-Donation รองรับให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่จะบริจาคเงินให้โรงพยาบาลของรัฐต่อไป โดยพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 663 ปี 2561 ระบุว่า บุคคลธรรมดาให้หักลดหย่อนได้เพิ่มอีก 1 เท่า รวมหักได้ 2 เท่าของจำนวนเงินที่บริจาค แต่เมื่อรวมกับการบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษาแล้ว ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักลดหย่อนอื่นๆ

 

ส่วนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลให้หักเป็นรายจ่ายเพิ่มอีก 1 เท่า รวมหักได้เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่บริจาคไม่ว่าจะได้จ่ายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาและรายจ่ายที่กำหนดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา


สุดท้าย ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์กับบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้าหรือสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคข้างต้น

สำหรับผู้ที่สนใจจะบริจาคผ่านระบบ e-Donation สามารถบริจาคผ่าน "ธนาคารพาณิชย์" โดยใช้ QR code หรือ Bar Code แล้วแจ้งกับธนาคารว่า ให้ส่งข้อมูลการบริจาคให้กับกรมสรรพากรด้วย ซึ่งธนาคารพาณิชย์จะมี QR code รองรับ โดยผู้บริจาคเพียงมีชื่อบัญชีหน่วยรับบริจาค เช่น ชื่อบัญชีของสถานพยาบาล รวมไปถึงโรงเรียน มูลนิธิหรือวัดก็ได้ หรือสามารถบริจาคด้วยเงินสดผ่านสถานพยาบาล หน่วยรับบริจาคโดยตรงได้


ในกรณีบริจาคให้สถานพยาบาลสถานศึกษา มูลนิธิ หรือวัดโดยตรง ผู้บริจาคต้องแจ้งเลขประจำตัวประชาชนให้บันทึกข้อมูลในระบบ หลังจากนั้น ผู้บริจาคก็สามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการบริจาค ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากร ผ่าน www.rd.go.th หากบริจาคผ่านระบบคิวอาร์โค้ด สามารถตรวจสอบหลังบริจาคแล้ว 2 วันทำการ 

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน