"บางกอกแอร์เวย์ส" ยกเลิกเที่ยวบินสมุย 4 ม.ค.

"บางกอกแอร์เวย์ส" ยกเลิกเที่ยวบินสมุย 4 ม.ค.

"บางกอกแอร์เวย์ส" ยกเลิกเที่ยวบินสมุย 4 ม.ค.

รูปข่าว : "บางกอกแอร์เวย์ส" ยกเลิกเที่ยวบินสมุย 4 ม.ค.

"บางกอกแอร์เวย์ส" ประกาศยกเลิกทุกเที่ยวบินที่เข้าและออกจากเกาะสมุยในวันพรุ่งนี้ (4 ม.ค.) หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้จะได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก 3-5 ม.ค.นี้ ขณะที่การบินไทยและไทยไลอ้อนแอร์ ยังไม่เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเที่ยวบิน

วันนี้ (3 ม.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมท่าอากาศยานจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการกลางที่ชั้น 2 อาคารศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก เชื่อมต่อการสื่อสารระหว่างกรมท่าอากาศยาน กรุงเทพ กับท่าอากาศยานในภาคใต้ โดยแต่งตั้งนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีฝ่ายเศรษฐกิจ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ร่วมกับผู้บริหารส่วนกลางสนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับท่าอากาศยานภาคใต้ ซึ่งได้มอบหมาย นายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีด้านมาตรฐาน บัญชาการในพื้นที่ ณ ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี เพื่อประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานของท่าอากาศยานภาคใต้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อเวลา 15.00 น. ทุกท่าอากาศยาน และอากาศยานยังคงขึ้นลงได้ตามปกติ

 

 

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2562 ซึ่งในพื้นที่ภาคใต้ มีท่าอากาศยานที่ ทอท.บริหารงานอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยได้มีการเฝ้าระวังพร้อมติดตามข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าสถานการณ์จากหน่วยงานต่างๆ อย่างใกล้ชิด ซึ่งได้มีการประชุมหารือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ในการรองรับเหตุการณ์ดังกล่าว ตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก และจัดเจ้าหน้าที่บริการเพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งยกเลิกเที่ยวบินแต่อย่างใด

สำหรับการเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆ ทอท.ได้ตรวจสอบความพร้อมของรางระบายน้ำโดยรอบ รวมทั้งเตรียมการระบายน้ำเพื่อมิให้ท่วมขังในเขต Airside และเพิ่มความถี่ในการตรวจทางวิ่ง เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีน้ำท่วมขังจะประสานศูนย์บรรเทาและป้องกันสาธารณภัย เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ และจะพิจารณาจุดตั้งเครื่องสูบน้ำมิให้กระทบต่อชุมชนรอบข้าง นอกจากนี้ ยังได้ทดสอบความพร้อมของระบบแจ้งเตือน หากเกิดสภาพอากาศเลวร้าย และสภาวะทัศนวิสัยต่ำ ให้มีความพร้อมใช้งาน ตลอดจนประสานสายการบินในการจอดและจัดเก็บอุปกรณ์ภาคพื้นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออากาศยาน พร้อมทั้งตรวจสอบอากาศยานขนาดเล็กและอุปกรณ์ภาคพื้นต่างๆ ให้มีการยึดโยงเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ส่วนในกรณีที่ระบบ FIDS ขัดข้อง ทอท.จะประสานกับหอบังคับการบิน เพื่อขอรายละเอียดข้อมูลของเที่ยวบินในการขึ้นลง รวมถึงเวลาของเที่ยวบินที่กำหนดลงจอด และจะแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องไปยังเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานภายในอาคารผู้โดยสาร เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ผู้โดยสาร รวมทั้งยังได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัย รถดับเพลิงอากาศยาน รถดับเพลิงอาคาร และอุปกรณ์กู้ภัยในการรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงเขตอากาศยานอุบัติเหตุ และพร้อมปฏิบัติการดับเพลิงได้ตามมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ขณะที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ประกาศยกเลิกทุกเที่ยวบินที่เข้าและออกจากท่าอากาศยานเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ของวันพรุ่งนี้ (4 ม.ค.) จากอิทธิพลของพายุปาบึก เนื่องจากคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ซึ่งผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกเที่ยวบินในวันดังกล่าว สามารถติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนแปลงการเดินทางได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร 1771 หรือศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ โทร 02-270-6698 

ส่วนบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI แนะนำผู้โดยสารตรวจสอบตารางการบินกรุงเทพฯ-กระบี่ และกรุงเทพฯ-ภูเก็ต ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ระหว่างวันนี้ - 5 ม.ค.2562 ซึ่งการบินไทยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะประกาศให้ทราบโดยเร็วที่สุด หากเกิดผลกระทบต่อเที่ยวบินดังกล่าว สามารถตรวจสอบตารางการบินก่อนการเดินทางได้ทางเว็บไซต์ thaiairways.com และ THAI Contact Center โทร 02-356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง

ด้านสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ประกาศเพิ่มเที่ยวบินรอบพิเศษ ในวันนี้ เดินทางจากดอนเมืองสู่สุราษฎร์ธานี เที่ยวบิน SL 7746 เวลา 19.15-20.25 น. และสุราษฎร์ธานีสู่ดอนเมือง เที่ยวบิน SL 7747 เวลา 21.10-22.20 น. เพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก และช่วยระบายผู้โดยสารที่ติดค้างที่สนามบินสุราษฎร์ธานี ทั้งนี้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางบินต่างๆ โดยได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และจะทำการแจ้งให้ทราบหากเที่ยวบินมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก สามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ Call Center 02 529 9999 และติดตามข่าวสารอย่างเป็นทางการผ่านช่องทาง Facebook : Thai Lion Air

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ระบุว่า บขส.ยังไม่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุปาบึก ซึ่งสามารถเปิดให้บริการเดินรถเส้นทางจังหวัดภาคใต้ได้ตามปกติทุกเส้นทาง และได้ติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับพายุอย่างใกล้ชิด พร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์เรียบร้อยแล้ว หากมีการเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ผู้โดยสารทราบโดยเร็วที่สุด สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมโทร Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง  

 

 

 

กลับขึ้นด้านบน