สนามบินสุราษฎร์ธานี ปิดให้บริการตั้งแต่ 4 โมงเย็น

สนามบินสุราษฎร์ธานี ปิดให้บริการตั้งแต่ 4 โมงเย็น

สนามบินสุราษฎร์ธานี ปิดให้บริการตั้งแต่ 4 โมงเย็น

รูปข่าว : สนามบินสุราษฎร์ธานี ปิดให้บริการตั้งแต่ 4 โมงเย็น

กรมท่าอากาศยาน ประกาศปิดการให้บริการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 4 ม.ค. - เวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 ม.ค.2562 ขณะที่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชขยายเวลาปิดต่อไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 ม.ค. หลังประเมินพายุปาบึกยังคงมีกำลังแรง

วันนี้ (4 ม.ค.2562) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยนายสมเกียรติ มณีสถิตย์ นายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ติดตามสถานการณ์พายุปาบึก ณ ศูนย์ปฏิบัติการกลาง ณ กรมท่าอากาศยาน โดยได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบ Video Conference กับศูนย์ปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยนายจรุณ มีสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โดยได้สรุปสถานการณ์ช่วงบ่าย 15.00 น. ดังนี้

1. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าเส้นทางของพายุและความเร็วลม อาจมีผลกระทบต่อการทำการบินของอากาศยาน จึงได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) ปิดท่าอากาศยาน ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม – เวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 มกราคม 2562 ส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินดังนี้ สายการบินนกแอร์ขาเข้า 2 เที่ยวบิน ขาออก 2 เที่ยวบิน สายการบินไทยสมายล์ขาเข้า 2 เที่ยวบิน ขาออก 2 เที่ยวบิน สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ขาเข้า 3 เที่ยวบิน ขาออก 2 เที่ยวบิน สายการบินไทยแอร์เอเชีย ขาเข้า 4 เที่ยวบิน ขาออก 2 เที่ยวบิน รวมทั้งสิ้น 19 เที่ยวบิน

โดยสายการบินได้เตรียมความพร้อมสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบดังนี้
1.1 สายการบินไทยแอร์เอเชีย ได้ทำการแจ้งผู้โดยสารผ่านทางอีเมล์และ SMS ที่ลงทะเบียนไว้โดยตรง และสามารถรับข้อเสนอทางเลือกช่วยเหลือ ดังต่อไปนี้
- เปลี่ยนเที่ยวบินใหม่ 1 ครั้ง ในเส้นทางเดิม ภายใน 30 วันจากกำหนดการเดินทางเดิม ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในเเต่ละเที่ยวบิน
- เก็บยอดวงเงิน ตามมูลค่าตั๋วโดยสารไว้ในบัญชีสมาชิก BIG Loyalty เพื่อใช้แลกสำหรับเดินทางกับแอร์เอเชีย ภายใน 90 วัน (Credit Account) หลังจากได้รับยอดวงเงิน
- คืนเงินเต็มจำนวน ตามวิธีการชำระเงินเดิมของผู้โดยสาร กรณีเที่ยวบินถูกยกเลิก
- สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเปลี่ยนเป็นเที่ยวบินใหม่ในเส้นทางเดิม ให้ระบุวันและเวลาใหม่ที่ต้องการเดินทาง รวมถึงชื่อ-นามสกุล ของผู้เดินทาง ส่งไปที่ฝ่ายบริการลูกค้าทางทวิตเตอร์ (@AirAsiaSupport) หรือ Facebook (@AirAsiaSupport) หรือ Live Chat support.airasia.com Customer service โทร 02 515 9999 หรือสถานีสุราษฎร์ธานี โทร 077 441 196

1.2 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ผู้โดยสารที่มีการเดินทางช่วงวันที่ 3 - 6 มกราคม 2562 ในเส้นทางภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกสายการบินมีแนวทางช่วยเหลือผู้โดยสารดังนี้
- ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางบินไปจังหวัดอื่นในภาคใต้แทนได้
- ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางได้ภายใน 30 วัน
- ผู้โดยสารสามารถติดต่อเพื่อทำการยกเลิกเที่ยวบินและขอคืนเงินได้เต็มจำนวน
- ติดต่อสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ Customer service โทร 02 529 9999 สถานีสุราษฎร์ธานี โทร 098 735 5496

1.3 สายการบินนกแอร์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้โดยสารเนื่องจากสนามบินในจังหวัดทางภาคใต้ปิดทำการ ทางสายการบินฯ จึงเตรียมการสำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้
- สำหรับผู้โดยสารเส้นทาง Domestic ไป-กลับ เส้นทางในภาคใต้ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน สามารถติดต่อผ่านช่องทาง Call Center 1318/ Counter จำหน่ายตั๋วที่สนามบิน/ ติดต่อผ่านทีมขาย สำหรับเที่ยวบินที่เดินทางวันที่ 4 มกราคม 2562 เท่านั้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
- ทั้งนี้ ตั๋วที่มีการเปลี่ยนแปลง ต้องเดินทางภายใน 30 วัน นับจากวันเดินทางเดิม
- ติดต่อสายการบินนกแอร์ สถานีสุราษฎร์ธานี โทร 082 700 5649- 50

1.4 สายการบินไทยสมายล์ ได้มีมาตรการรองรับสำหรับการยกเลิกเที่ยวบินของวันที่ 4 และ 5 มกราคม 2562 – ผู้โดยสารสามารถติดต่อเพื่อขอเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือขอคืนเงินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่ศูนย์บริการลูกค้า หรือโทร 1181 หรือ (+66) 02 118 8888

2. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 00.01 น. - 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2562 และได้ประเมินสถานการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าสถานการณ์พายุยังคงมีกำลังแรง อาจมีผลกระทบต่อการทำการบินของอากาศยาน จึงได้ออกประกาศนักบิน (NOTAM) ปิดท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชต่อไป จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 มกราคม 2562 เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและสารการบิน โดยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และจะแจ้งความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

3. ในส่วนของท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานตรัง และท่าอากาศยานนราธิวาส ได้เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ มีการติดตามสถานการณ์และรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการกลาง ณ กรมท่าอากาศยาน ทราบเป็นระยะ พร้อมสำรวจและเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆ เพื่อให้สามารถบริการผู้โดยสารได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานจะได้ติดตามและรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์พายุปาบึกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมมือในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร 

ก่อนหน้านี้ นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน พร้อมด้วยนายวิทวัส ภักดีสันติสกุล รองอธิบดีกรมท่าอากาศยาน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ณ ศูนย์ปฏิบัติการกลาง ณ กรมท่าอากาศยาน โดยได้ติดตามและประเมินสถานการณ์ผ่านระบบ Video Conference กับศูนย์ปฏิบัติการส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานกระบี่ และท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โดยได้สรุปสถานการณ์ช่วงเวลา 12.00 น. ดังนี้

1. ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ ภาพรวมของผู้โดยสารขาออกทั้งเที่ยวบินปกติและเที่ยวบินพิเศษ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562 มีจำนวน 3,009 คน ซึ่งไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด
สำหรับสถานการณ์ในวันที่ 4 มกราคม 2562 จากการประเมินสถานการณ์ผ่านข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าเส้นทางของพายุและความเร็วลม อาจมีผลกระทบต่อการทำการบินของอากาศยาน จึงขอประกาศปิดการให้บริการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม - เวลา 12.00 น. ของวันที่ 5 มกราคม 2562 ส่งผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์ 2 เที่ยวบิน สายการบินไทยสมายล์ 4 เที่ยวบิน และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 3 เที่ยวบิน โดยได้ออกประกาศ NOTAM และแจ้งสายการบินเพื่อประสานกับผู้โดยสารต่อไป

2. ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ได้ปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 00.01-24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2562 เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ระดับน้ำภายในและโดยรอบท่าอากาศยานอยู่ในสถานการณ์ปกติ สภาพอากาศมีลมและฝนค่อนข้างแรง โดยประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพายุจะขึ้นฝั่งเวลาประมาณ 14.00 น. ของวันนี้ โดยไม่มีผู้โดยสารตกค้างแต่อย่างใด

ทั้งนี้ บริษัทขนส่งได้เตรียมความพร้อมในการจัดส่งรถมาให้บริการ ณ ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช หากได้รับการร้องขอ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารไปยังจุดต่างๆ ในตัวเมือง สำหรับสถานการณ์การเปิดให้บริการของท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จะได้ประเมินสถานการณ์ในช่วงบ่าย (14.00 น.) และจะออกประกาศ NOTAM และแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

3. ท่าอากาศยานชุมพร ได้เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ สภาพอากาศมีเมฆครึ้มไม่มีฝน ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยาน มีการสำรวจและเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆ เพื่อการให้บริการได้ตามปกติ

4. ท่าอากาศยานระนอง ได้เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ สภาพอากาศมีเมฆครึ้มไม่มีฝน ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่ท่าอากาศยาน มีการสำรวจและเตรียมความพร้อมในส่วนต่างๆ เพื่อการให้บริการได้ตามปกติ

5. ท่าอากาศยานกระบี่ ยังสามารถเปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ สภาพอากาศมีลมและฝนเล็กน้อย

6. ท่าอากาศยานตรัง ได้เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ สภาพอากาศมีฝนตกเล็กน้อย มีผู้โดยสารบางส่วนจากท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชที่เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางมาขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานตรัง และบางส่วนเดินทางโดยรถขนส่งเรียบร้อยแล้ว สามารถเดินทางได้ตามปกติไม่มีตกค้างแต่อย่างใด

7. ท่าอากาศยานนราธิวาส ได้เปิดให้บริการผู้โดยสารได้ตามปกติ สภาพอากาศมีลมเล็กน้อย

ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานจะได้ติดตามและรายงานความคืบหน้าของสถานการณ์พายุปาบึกอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานกับทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมมือในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

สำหรับผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่าน หมายเลขโทรศัพท์พิเศษของศูนย์ปฏิบัติการกลาง ณ

  • กรมท่าอากาศยาน โทร ‭02-287 0320-9‬ ต่อ 2593, 2595
  • ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช โทร ‭075-450545‬, ‭090 278 0065‬
  • ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี โทร ‭077-441230‬
  • ท่าอากาศยานระนอง โทร ‭077-862252-3‬
  • ท่าอากาศยานชุมพร โทร ‭077-591267-9‬
  • ท่าอากาศยานกระบี่ โทร ‭075-701471‬
  • ท่าอากาศยานตรัง โทร ‭075-572151‬
  • ท่าอากาศยานนราธิวาส โทร ‭073 -565061-5

 

กลับขึ้นด้านบน