รมว.แรงงาน สั่งบูรณาการเตรียมรับมือพายุปาบึก

รมว.แรงงาน สั่งบูรณาการเตรียมรับมือพายุปาบึก

รมว.แรงงาน สั่งบูรณาการเตรียมรับมือพายุปาบึก

รูปข่าว : รมว.แรงงาน สั่งบูรณาการเตรียมรับมือพายุปาบึก

รมว.แรงงาน สั่งการให้ปลัดกระทรวง อธิบดีทุกกรม กำชับหน่วยงานสังกัดกระทรวงในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือพายุโซนร้อนปาบึก พร้อมย้ำให้แจ้งเตือนแรงงานภาคประมง สถานประกอบการ 16 จังหวัด และผู้ประกันตนติดตามข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิด

วันนี้ (4 ม.ค.2562) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สั่งการให้ปลัดกระทรวงแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เร่งบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุให้ความช่วยเหลือแรงงาน ลูกจ้าง นายจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากพายุโซนร้อนปาบึก หลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ให้ส่วนราชการทุกกระทรวงบูรณาการความร่วมมือให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน สำหรับแผนเผชิญเหตุให้ความช่วยเหลือมีดังนี้ 1.กรมการจัดหางานแจ้งแรงงานภาคประมง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยใน 16 จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด 2.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งเตือนสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงภัยใน 16 จังหวัด พร้อมสร้างการรับรู้ถึงแผนความปลอดภัยในสถานประกอบการ 3.สำนักงานประกันสังคมแจ้งไปยังโรงพยาบาลในเครือข่าย เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการให้บริการเนื่องจากจะมีผู้ประกันตนที่ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก 4.ให้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดประสานข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการฯ จังหวัด เพื่อให้การประชาชนได้อย่างทันท่วงที 5.สร้างการรับรู้ให้ประชาชนสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้มีความห่วงใยแรงงานและประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง โดยสั่งการให้หน่วยงานสังกัดในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เตรียมแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือกับพายุปาบึก จำนวน 3 แผน คือ 1.ก่อนเกิดเหตุ 1) ให้จัดเตรียมสถานที่เป็นศูนย์อพยพสำรอง กรณีจังหวัดขอใช้พื้นที่ 2) สำรวจความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ และยานพาหนะเพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือ 3) จัดเตรียมแรงงานที่มีความรู้ทางเทคนิค เช่น ช่างไฟฟ้า เพื่อช่วยเหลือด้านความปลอดภัยให้กับประประชาชนในพื้นที่เสียงภัย 4) ใช้ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน จ.นครศรีธรรมราช เป็นหน่วยติดตามสถานการณ์ และรายงานผลกระทบ โดยประสานความร่วมมือข้อมูลจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

2.ขณะเกิดเหตุ 1) จัดทีมหน่วยบริการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อ.เมืองนครศรีธรรมราช และใกล้เคียง เพื่อประกอบอาหารร่วมกับโรงครัวพระราชทาน 2) ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยร่วมกับทาง จ.นครศรีธรรมราช 3) ประสานอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่ประสบภัย ให้แจ้งข้อมูลขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการฯ จ.นครศรีธรรมราช และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน จ.นครศรีธรรมราช ทางหมายเลขโทรศัพท์ 081-538-3638 ตลอด 24 ชั่วโมง

และ 3.ภายหลังเกิดเหตุ 1) จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่กระทรวงแรงงาน สำรวจความต้องการรับการช่วยเหลือด้านแรงงานในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ แรงงานนอกระบบ แรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้าน และขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือจากโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ และ 2) มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ร่วมกับสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ให้บริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์การเกษตรแก่ประชาชนผู้ประสบภัย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้นำรูปแบบแผนเผชิญเหตุของ จ.นครศรีธรรมราช ไปใช้กับจังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกต่อไป

ขอให้แรงงานและประชาชนชาว จ.นครศรีธรรมราช และพื้นที่ใกล้เคียง มั่นใจได้ว่ารัฐบาลและกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานทุกคน และพร้อมที่จะให้ความคุ้มครองช่วยเหลือ หากได้รับความเดือดร้อนจากการจ้างงานหรือสถานการณ์จากภัยธรรมชาติต่างๆ 

 

กลับขึ้นด้านบน