ในหลวง พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย "ปาบึก"

ในหลวง พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย "ปาบึก"

ในหลวง พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย "ปาบึก"

รูปข่าว : ในหลวง พระราชทานสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย "ปาบึก"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในการนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งสิ่งของพระราชทานไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต่างๆ เพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบภัย

วันนี้ (5 ม.ค.2562) ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดส่งสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปยังศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี รับผิดชอบ จ.นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง และสุราษฎร์ธานี , เขต 12 จ.สงขลา รับผิดชอบ จ.ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา และเขต 18 จ.ภูเก็ต รับผิดชอบ จ.ตรัง กระบี่ ระนอง และภูเก็ต รวมจำนวน 16,000 ชุด


เพื่อเตรียมเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและได้รับผลกระทบ จากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ที่พัดขึ้นฝั่งเมื่อช่วงเย็นวานนี้ (4 ม.ค.2562) ทำให้ที่พักอาศัยและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย


ทั้งนี้ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ, เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ และประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันลำเลียงสิ่งของพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภคขึ้นรถบรรทุกหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเคลื่อนที่ ซึ่งจะเดินทางถึงยังพื้นที่ต่างๆ ภายในวันที่ 6 ม.ค.2562

 

กลับขึ้นด้านบน