องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จ.นครศรีธรรมราช

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จ.นครศรีธรรมราช

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จ.นครศรีธรรมราช

รูปข่าว : องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จ.นครศรีธรรมราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ (6 ม.ค.2562) เวลา 08.39 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด กระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซร้อน “ปาบึก” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ณ ห้องประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ อ.ปากพนัง จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 900 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ อ.ปากพนัง ณ ศูนย์อพยพโรงยิมเทศบาล โรงเรียนเทศบาลปากพนัง ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จุดอพยพวัดรัตนาราม อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

ในตอนบ่าย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,100 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ณ หอประชุมเทศบาล ต.ปากนคร ต่อจากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าโพธิ์ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจ

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และที่พักอาศัยที่ศูนย์อพยพด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

จ.นครศรีธรรมราช ได้รับผลกระทบจากพายุโซร้อน “ปาปึก” ตั้งแต่วันที่ 3-5 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดลมพัดแรง และฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆ ของ จ.นครศรีธรรมราช ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ทำให้บ้านเรือนราษฎร เสาไฟฟ้าโคนล้ม และสิ่งสาธารณประโยชน์ ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ กำลังระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน

 

 

กลับขึ้นด้านบน