ปภ.เผยพายุ "ปาบึก" กระทบ 2แสนครัวเรือน เสียชีวิต 3 คน

ปภ.เผยพายุ "ปาบึก" กระทบ 2แสนครัวเรือน เสียชีวิต 3 คน

ปภ.เผยพายุ "ปาบึก" กระทบ 2แสนครัวเรือน เสียชีวิต 3 คน

รูปข่าว : ปภ.เผยพายุ "ปาบึก" กระทบ 2แสนครัวเรือน เสียชีวิต 3 คน

ปภ.เผยภาพรวมสถานการณ์พายุโซนร้อน "ปาบึก" ขณะนี้เริ่มคลี่คลายแล้ว ประชาชนได้รับผลกระทบ 200,000 ครอบครัว เสียชีวิต 3 คน หลายจังหวัดเร่งฟื้นฟูความเสียหาย และระดมเครื่องจักร เพื่อระบายน้ำให้เข้าสู่ภาวะปกติ

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ ผู้อำนวยการกลางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 3-5 ม.ค. อิทธิพลจากพายุโซนร้อน "ปาบึก" ส่งผลกระทบในพื้นที่ 18 จังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 200,000 ครัวเรือน ประชาชนยังอยู่อาศัยในศูนย์อพยพ 8 จุด รวม 1,119 คน ผู้เสียชีวิต 3 คน ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช 2 คน และปัตตานี 1 คน ขณะที่มีผู้สูญหายใน จ.ปัตตานี 1 คน

จ.นครศรีธรรมราช ขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.พิปูน อ.ช้างกลาง อ.ฉวาง และ อ.ชะอวด โดยประชาชนยังอยู่อาศัยในศูนย์อพยพ 8 จุด รวม 1,119 คน เช่นเดียวกับ จ.ชุมพร เกิดภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ อ.ละแม อ.หลังสวน อ.สวี อ.ทุ่งตะโก อ.เมืองชุมพร และอ.ปะทิว รวม 9 ตำบล 25 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 2,121 คน

จ.สุราษฎร์ธานี มีน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 11 อำเภอ ได้แก่ อ.ไชยา อ.ท่าชนะ อ.ดอนสัก อ.พะงัน อ.บ้านาเดิม อ.พุนพิน อ.เกาะสมุย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี อ.กาญจนดิษฐ์ อ.นาสาร และ อ.พระแสง รวม 48 ตำบล 260 หมู่บ้าน 25 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,791 ครัวเรือน 11,013 คน บ้านเรือนเสียหาย 19 หลัง

ขณะที่ จ.สงขลา เกิดวาตภัยและคลื่นซัดชายฝั่งในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.สิงหนคร อ.ระโนด อ.สทิงพระ และอ.จะนะ รวม 41 ตำบล 251 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 8,630 ครัวเรือน 71,250 คน บ้านเรือนเสียหายบางส่วน 2,129 หลัง ถนนเสียหาย 5 สาย

ทั้งนี้ ภาพรวมสถานการณ์ขณะนี้เริ่มคลี่คลายแล้ว ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมสรรพกำลังเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมขัง ซ่อมแซมสาธารณูปโภคให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมถึงมุ่งดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ประสบภัยเป็นหลัก โดยเฉพาะการแจกจ่ายอาหาร น้ำดื่ม และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น สำหรับจังหวัดที่สถานการณ์ภัยเริ่มคลี่คลายแล้ว ให้สำรวจความเสียหายครอบคลุมทุกด้าน เพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป

กลับขึ้นด้านบน