โพลเผยนโยบาย แก้จน-เพิ่มค่าแรง โดนใจประชาชน

โพลเผยนโยบาย แก้จน-เพิ่มค่าแรง โดนใจประชาชน

โพลเผยนโยบาย แก้จน-เพิ่มค่าแรง โดนใจประชาชน

รูปข่าว : โพลเผยนโยบาย แก้จน-เพิ่มค่าแรง โดนใจประชาชน

"สวนดุสิตโพล" เผยผลสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายพรรคการเมือง ส่วนใหญ่อยากให้แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่มค่าแรง และเน้นการกินดีอยู่ดีมากขึ้น

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2561 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ เกี่ยวกับ "นโยบายพรรคการเมือง" โดยนโยบายของพรรคการเมืองที่โดนใจประชาชนพบว่า ร้อยละ 40.12 อยากให้แก้ปัญหาความยากจน เพิ่มค่าแรง และเน้นการกินดีอยู่ดี

ร้อยละ 33.35 อยากให้กระตุ้นเศรษฐกิจ พัฒนาการค้า และการส่งออก ส่วนร้อยละ 26.71 อยากให้ช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ขณะที่ร้อยละ 23.23 อยากให้ปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่น และสิ่งผิดกฎหมาย

ส่วนร้อยละ 18.98 อยากให้ควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภค และลดค่าครองชีพ รวมถึงพัฒนาระบบการศึกษา มีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ และแก้ปัญหาจราจร

ทั้งนี้ผลสำรวจยังเจาะลึกไปยังแต่ละภาคถึงความต้องการในนโยบายพรรคการเมือง โดยร้อยละ 46.50 คือ ภาคเหนือ ต้องการให้มีสวัสดิการและดูแลรักษาพยาบาล ส่วนร้อยละ 54.48 คือ ภาคกลาง ต้องการให้ควบคุมราคาสินค้า และลดค่าครองชีพ ส่วนร้อยละ 49.21 คือ ภาคใต้ ต้องการให้ช่วยเหลือเกษตรกร

ขณะที่ร้อยละ 40.60 คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความต้องการตรงกับ กทม. และปริมณฑล คือ ร้อยละ 56.10 ในการแก้ไขปัญหาความยากจน

 

กลับขึ้นด้านบน