ครม.งดเว้นภาษีซ่อมแซมบ้าน ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก

ครม.งดเว้นภาษีซ่อมแซมบ้าน ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก

ครม.งดเว้นภาษีซ่อมแซมบ้าน ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก

รูปข่าว : ครม.งดเว้นภาษีซ่อมแซมบ้าน ช่วยผู้ประสบภัยพายุปาบึก

ครม.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้วยมาตรการด้านการเงิน มาตรการทางภาษี และอนุมัติร่างกฎกระทรวง เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีใช้จ่ายซ่อมแซมบ้านเรือนก่อน

เมื่อวันที่ (8 ม.ค.2561) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ และรถในพื้นที่ที่ราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก โดยประชาชนในพื้นที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับเงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมอาคารหรือห้องชุด ไม่เกิน 200,000 บาท และรถยนต์ ไม่เกิน 30,000 บาท โดยจะต้องมีการใช้จ่ายระหว่างวัน 3 ม.ค. - 31 มี.ค.2562

และอนุมัติมาตรการทางการเงิน 19 มาตรการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินและฟื้นฟูอาชีพ ผ่านธนาคารและสถาบันการเงินของรัฐ พร้อมอนุมัติมาตรการหักลดหย่อนภาษีและยกเว้นภาษีสำหรับผู้บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยบุคคลธรรมดา สามารถนำเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้เท่ากับจำนวนที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ เช่นเดียวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้เท่าจำนวนเงินที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม ครม. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รายงานและยืนยันจะจัดกำลังพลลงพื้นที่ เพื่อเพิ่มการช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือน เช่นเดียวกับกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะเดินสายสำรวจ ตรวจสอบความเสียหาย ให้เสร็จภายในวันที่ 10 ม.ค.นี้ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป

 

 

กลับขึ้นด้านบน