กกร.เพิ่ม "เวชภัณฑ์-บริการทางการแพทย์" เข้าบัญชีควบคุม

กกร.เพิ่ม "เวชภัณฑ์-บริการทางการแพทย์" เข้าบัญชีควบคุม

กกร.เพิ่ม "เวชภัณฑ์-บริการทางการแพทย์" เข้าบัญชีควบคุม

รูปข่าว : กกร.เพิ่ม "เวชภัณฑ์-บริการทางการแพทย์" เข้าบัญชีควบคุม

ที่ประชุม กกร.มีมติให้นำเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ อยู่ในบัญชีสินค้าและบริการควบคุม แต่ยังไม่ยืนยันว่าจะทำให้ราคาถูกลงหรือไม่

วันนี้ (9 ม.ค.2562) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ได้พิจารณาทบทวนรายการสินค้าและบริการประจำปี 2562 โดยมีมติให้เพิ่มเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ อยู่ในบัญชีสินค้าและบริการควบคุม และถอดสินค้า 4 รายการออกจากบัญชีสินค้าควบคุม ได้แก่ น้ำตาลทราย เยื่อกระดาษ เม็ดพลาสติก และแบตเตอรีรถยนต์

สำหรับการเพิ่มบริการทางการแพทย์เข้ามาอยู่ในบัญชีบริการควบคุม ทำให้บริการควบคุมจากเดิม 5 รายการ เพิ่มเป็น 6 รายการ โดยจะนำผลที่ประชุมครั้งนี้เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจาณาเห็นชอบในสัปดาห์หน้า

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า มาตรการดูแลยา เวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ กกร.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 1 ชุด ประกอบด้วย ตัวแทนหน่วยงานรัฐ เอกชน ภาคประชาชน ทำหน้าที่ศึกษาและพิจารณาหาข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการที่จะเข้ามาดูแล เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย แต่ยังตอบไม่ได้ว่ามาตรการที่ออกมาจะทำให้ราคายา เวชภัณฑ์ รวมถึงบริการทางการแพทย์ลดลงหรือไม่ เพราะต้องขึ้นอยู่กับข้อสรุปของคณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พาณิชย์ชง "ยา-เวชภัณฑ์-ค่าบริการ รพ." ขึ้นบัญชีสินค้าควบคุม

 

กลับขึ้นด้านบน