กทม.ปาดทางเท้าแก้ "วินมอเตอร์ไซค์" ผิดกฎหมาย 1,300 แห่ง

กทม.ปาดทางเท้าแก้ "วินมอเตอร์ไซค์" ผิดกฎหมาย 1,300 แห่ง

กทม.ปาดทางเท้าแก้ "วินมอเตอร์ไซค์" ผิดกฎหมาย 1,300 แห่ง

รูปข่าว : กทม.ปาดทางเท้าแก้ "วินมอเตอร์ไซค์" ผิดกฎหมาย 1,300 แห่ง

สำรวจความเห็น แนวคิดกรุงเทพมหานครจะปาดทางเท้าที่มีขนาดกว้างตั้งแต่ 4 เมตร เพื่อให้วินจักรยานยนต์รับจ้างที่ตั้งบนทางเท้า ที่กว่า 1,300 วินให้อยู่อย่างถูกต้อง คาดจะออกแบบจุดจอดนำร่องในเดือนก.พ.นี้

วันนี้( 9 ม.ค.2562) ไทยพีบีเอส สำรวจพื้นที่วินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก หลังจากกรุงเทพมหานครกำลังมีแนวคิดที่จะปาดทางเท้าที่มีขนาดกว้างตั้งแต่ 4 เมตร เพื่อให้วินจักรยานยนต์รับจ้างที่ตั้งบนทางเท้า ซึ่งขณะนี้มีกว่า 1,300 วิน

ทั้งนี้ วินจักรยานยนต์รับจ้างหน้าศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ถนนรัชดาภิเษก เป็น 1 ใน 309 วิน ในพื้นที่ 28 เขต ที่กรุงเทพมหานครเตรียมทำช่องเว้าสำหรับที่จอด พร้อมทั้งตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายแสดงจุดจอดวินจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความปลอดภัยกับประชาชน ซึ่งการทำช่องเว้าจะดำเนินการในจุดที่ทางเท้ากว้าง 4 เมตรขึ้นไปส่วนจุดที่ทางเท้ากว้างไม่ถึง 4 เมตร จะหารือกับเอกชนเพื่อทำพื้นที่จอดใหม่

 นายธนกฤต ชาวตระการ ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เห็นด้วยกับการทำช่องเว้า เพื่อความเป็นระเบียบในการกำหนดจุดจอด แต่ก็กังวลปัญหารถแท็กซี่อาจมาใช้พื้นที่จอดรับ-ส่งผู้โดยสารในทางเว้า


ถ้าทำเสร็จแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีสามล้อ และแท็กซี่เข้ามาจอดร่วมด้วยหรือไม่ ส่วนหนึ่งจะไม่ต้องมาขึ้นจอดบนทางเท้า

ส่วนผู้ใช้ทางเท้าเห็นด้วยกับการจัดระเบียบ เพราะจะทำให้เดินบนทางเท้าได้อย่างสะดวก ป้องกันอุบัติเหตุจากผู้ขับขี่บนทางเท้า เพราะเห็นว่ามอเตอร์ไซค์จะมีที่จอดของตัวเอง และคนเดินถนนก็จะปลอดภัย อุบัติเหตุลดลง

 นายอดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง เห็นด้วยกับการจัดระเบียบทางเท้า เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะที่คนใช้ประโยชน์ร่วมกัน พร้อมเสนอว่าการจัดระเบียบทางเท้าต้องมีความเป็นธรรมกับทุกกลุ่ม เช่นเดียวกับการจัดระเบียบหาบแร่แผงลอยก่อนหน้านี้


กลุ่มนี้ไม่ได้เป็นปัญหาในตัวมันเอง แต่ต้องมีการจัดการปัญหาจากภาครัฐ และต้องทำอย่างเป็นธรรม ทั่วถึงด้วย แม้แต่การจัดระเบียบแผงลอย ถ้าใช้แวคิดน้สามารถใช้พื้นที่ 4 เมตรมาใช้เพียง 1.2-1.8 เมตร

แก้ปัญหาวินมอเตอร์ไซค์ 1,300 จุดจอดบนทางเท้า

กรุงเทพมหานคร มีความพยายามยกเลิกจุดจอดบนทางเท้ามาโดยตลอด แต่ก็ติดขัดเงื่อนไขเพราะอำนาจการตัดสินใจอยู่ที่คณะกรรมการร่วม 4 ฝ่ายประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก กทม. ทหาร และตำรวจ จึงต้องหาแนวทางที่จะส่งเสริมให้ทางเท้าเกิดประโยชน์กับทุกคน ไม่เอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่ม

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ระบุว่านโยบายของ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.ต้องการจับปรับการขับขี่บนทางเท้า เพราะเคยมีเหตุการณ์ชนเด็กนักเรียน และทะเลาะวิวาทกัน ซึงต้องเข้มงวดกวดขันและเข้มงวดจากทุกฝ่ายทั้ง หทาร ตำรวจ และกทม.ต้องช่วยกัน

 

 

 

ปัจจุบันมีวินจักรยานยนต์รับจ้างในกรุงเทพมหานคร ทั้งหมด 5,493 วินในจำนวนนี้ตั้งอยู่บนผิวการจราจร 2,339 วิน ตั้งอยู่พื้นที่เอกชน 1,779 วิน และตั้งอยู่บนทางเท้า 1,375 วิน

เบื้องต้นมอบหมายให้สำนักการโยธาและสำนักการจราจรและขนส่ง ร่วมกันออกแบบจุดจอดโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและคนเดินเท้า คาดว่าจะนำร่องได้ในเดือนก.พ.นี้

 

กลับขึ้นด้านบน