เปิดปม : นักเรียนล่องหน

เปิดปม : นักเรียนล่องหน

เปิดปม : นักเรียนล่องหน

รูปข่าว : เปิดปม : นักเรียนล่องหน

ป.ป.ท.พบโรงเรียนหลายแห่งในภาคอีสาน มีชื่อนักเรียนอยู่ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ซึ่งบางคนขาดเรียนกว่า 1 ปี แต่ยังคงเก็บชื่อไว้อยู่ การคงรายชื่อนักเรียนไว้มีผลต่อการได้รับเงินอุดหนุนการศึกษา และการใช้เป็นเครดิตในการขอย้ายไปคุมโรงเรียนขนาดใหญ่กว่า

นักเรียนผมมีแค่ 80 คน ผมก็รายงานไป 100 คน แต่คำว่ารายงานนี่ไม่ใช่รายงานเฉยๆนะ มีชื่อมีหมายเลข 13 หลักด้วย คนที่ไม่มีตัวแต่มีชื่อมีหมายเลขมีจริงแต่ไม่รู้อยู่ไหน

คำพูดของ พ.ต.ท.สามารถ ไชยณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขตพื้นที่ 3 สะท้อนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนหลายแห่งในภาคอีสานได้เป็นอย่างดี หลังจากเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เขตพื้นที่ 3 เข้าตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่แท้จริงที่มีรายชื่อมาเรียน พบว่า ไม่ตรงกับจำนวนนักเรียนที่โรงเรียนรายงานในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC)

หนึ่งในโรงเรียนที่ ป.ป.ท.ตรวจพบความผิดปกติคือโรงเรียนขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา

วันที่ 3 ธันวาคม 2561 เป็นวันที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีคำสั่งให้ทุกโรงเรียนในสังกัด กว่า 30,000 แห่ง รวมทั้งโรงเรียนขามสะแกแสง สำรวจจำนวนนักเรียนใหม่พร้อมกัน

การนับจำนวนนักเรียนในวันนั้นใช้วิธีการขานชื่อนักเรียนแต่ละชั้นเรียน เริ่มจากนักเรียนระดับชั้น ม.1 ไปจนถึงชั้น ม.6 พบว่า โรงเรียนมีจำนวนนักเรียน 1,279 คน ซึ่งไม่ตรงกับที่รายงานไว้ในระบบ DMC เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ที่ระบุว่า มีนักเรียนจำนวน 1,510 คน

จากข้อมูลจำนวนนักเรียนในระบบ DMC ส่งผลให้โรงเรียนขามสะแกแสงถูกยกระดับจากโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ และยังมีผลต่อการพิจารณาโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียนอีกด้วย

จำนวนนักเรียนมีความสำคัญอย่างไร

จำนวนนักเรียนมีผลต่อการยกระดับขนาดสถานศึกษา เนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการมีเกณฑ์ในการกำหนดขนาดสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาไว้ดังนี้


โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 499 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 – 2,499 คน เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่

โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 2,500 คนขึ้นไป เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

จำนวนนักเรียนนำมาสู่การได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการศึกษา , อุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียน โดยเฉลี่ยแล้ว งบประมาณในส่วนนี้จะอยู่ในประมาณ 3,000 - 3,800 บาทต่อนักเรียน 1 คน ขนาดของโรงเรียนยังมีผลต่อการโยกย้ายตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการมีหลักเกณฑ์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสามารถขอย้ายไปสถานศึกษาขนาดกลางได้

ขณะที่ ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดกลาง สามารถขอย้ายไปสถานศึกษาขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษได้ แต่ในกรณีที่มีผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ขอย้ายไปที่เดียวกัน ต้องให้สิทธิ์ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดใหญ่ก่อน

จนถึงสิ้นปี 2561 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ขยายผลการตรวจสอบการเพิ่มจำนวนนักเรียนตามโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จากพื้นที่ในภาคอีสานโดยยกระดับการตรวจสอบเรื่องนี้ไปในทุกโรงเรียนทั่วประเทศ

ขณะที่ กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้ทุกโรงเรียนในสังกัด เริ่มนับจำนวนนักเรียนใหม่อีกครั้ง โดยเปิดให้ทุกโรงเรียนปรับปรุงตัวเลขนักเรียนในระบบ DMC ไปเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561

 

กลับขึ้นด้านบน